Extra fullmäktige 29 november 2022

Två av ledamöterna i förbundsstyrelsen har av privata skäl varit tvungna att avsäga sig sina uppdrag. Sveriges Arbetsterapeuter håller därför fyllnadsval vid ett extra, digitalt, fullmäktigemöte den 29 november klockan 16.00–18.00.

Fullmäktigeledamöterna är i princip desamma som i november 2021.

Nu är det dags att nominera! Sista dag för nominering är 7 oktober.

Jag nominerar:

 

Vill du som är medlem närvara digitalt vid det extra fullmäktigemötet, klicka här! OBS, gäller ej dig som är delegat eller suppleant, separat anmälan mailas ut 1 november.

Kontakta förbundssekreterare Åsa Ehinger vid frågor om det extra fullmäktigemötet!