Covid-19 och kursverksamheten

Sveriges Arbetsterapeuter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger när det gäller covid-19. 

Vi ser nu fram mot en höst som förhoppningsvis tillåter att vi träffas i klassrum. De kurser som ligger tidigt på hösten har vi förberett för att eventuellt hålla på distans om restriktionerna kvarstår. Separat information om respektive kurs går ut till berörda deltagare vart eftersom vi får mer information.

En del kurser kommer vi framgent fortsätt att erbjuda som distanskurser. Information om vilka dessa är finns i vår kurskatalog.

Onlinekurserna, där du arbetar självständigt under kursperioden fortsätter som vanligt.

Den här texten kommer att uppdateras kontinuerligt i takt med händelsernas utveckling.