Covid-19 och kursverksamheten

Sveriges Arbetsterapeuter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger när det gäller Corona (covid-19).

Förbundet har ställt in samtliga fysiska kurser under våren. Våra onlinekurser pågår som vanligt och vi anpassar antalet kurser efter efterfrågan, hör gärna av dig om du är intresserad av en onlinekurs och anmälan inte finns tillgänglig.

Vi beklagar den uppkomna situationen och tror att du har förståelse för de speciella omständigheter och försiktighetsåtgärder som följer i den här situationen och att du, precis som vi, vill begränsa och få ett stopp på vidare spridning av covid-19.

Vi förstår att det kan finnas många frågor kopplade till våra framtida kurser. Eftersom ny information om samhällsläget kopplat till Coronaviruset kommer hela tiden, försöker vi undvika att fatta för snabba beslut, som vi senare behöver ändra. Så fort vi har ny information att ge om kurserna, kommer vi att publicera den här. Är du anmäld till en kurs får du information om vad som gäller för den kursen till den mailadress som du angivit i din anmälan.

Den här texten kommer att uppdateras kontinuerligt i takt med händelsernas utveckling.