Användning av vardagsteknik

Teknikanvändning är oavsett ålder en naturlig del av vardagen och något som arbetsterapeuter bör ställa frågor kring. De instrument som bedömer personers aktivitetsförmåga eller aktivitetsutförande (ADL) fångar inte alltid hanterandet av vardagsteknik.

Vardagstekniken omfattar allt från portkoder, smarta telefoner, datorer, fjärrkontroller och microvågsugnar till automatiska telefontjänster, appar för banktjänster och elektroniska inköp av biljetter eller varor. För de flesta personer fungerar detta mer eller mindre smärtfritt, men långt ifrån för alla.

Forskarna Louise Nygård, Camilla Walles Malinowsky, Lena Rosenberg och Anders Kottorp från Karolinska Institutet har tagit fram ​redskap som stöd för  arbetsterapeuter vid kartläggning av personers förmågor vid användning av vardagsteknik: Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ), Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META), Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående.

Du kan beställa manualerna i webbutiken, se nedan.

Ny kurs!

Nu erbjuder vi kursen Teknikanvändning i vardagen där alla redskapen ingår i kursavgiften. Louise, Camilla och Lena är kursledare.

Läs mer i kurskatalogen om Teknikanvändning i vardagen och anmäl dig till kursen

ETUQ

Frågeformulär om användning av vardagsteknik (ETUQ)  används i en strukturerad intervju med fokus på personers och gruppers förmåga/svårigheter vid användning av olika vardagsteknik och tjänster.

Everyday Technology Use Questionnaire, ETUQ | Karolinska Institutet (ki.se)

META

Bedömning av färdigheter vid användning av vardagsteknik (META) är en observationsbaserad bedömning som syftar till att identifiera färdigheter och brister vid användning av vardagsteknik.

Management of Everyday Technology Assessment, META | Karolinska Institutet (ki.se)

Dialogstöd vid förskrivning av teknik

Rådgivning och förskrivning av teknik - dialogstöd i mötet med person och närstående