Information muntlig presentation

Här följer information till dig som ska presentera i en muntlig session på Arbetsterapiforum.

Meddela hur du ska medverka

De muntliga presentationerna är sammansatta i sessioner utifrån teman som modereras av två moderatorer. Moderatorerna (en av dem) kommer att kontakta presentatörer under januari/februari för att ta reda på hur du kommer att vara med. För att det ska fungera praktiskt behöver vi veta hur du (eller ni om ni är två) kommer att presentera (förinspelad presentation eller presentera live) i sessionen. Ett körschema används för att ha koll på vilka som deltar och ”i vilken form” och du kommer att tillfrågas om det. Eventuella ändringar behöver du meddela moderatorn.

Spela in presentation

Alla som presenterar i muntliga sessioner eller symposier behöver spela in sina presentationer i förväg. Det görs för att säkerställa kvalitet i händelse av att något inte fungerar vid uppkoppling och för att underlätta för deltagare att i efterhand ta del av just din presentation. Alla presentationer kommer att vara tillgängliga i plattformen i 6 månader efter konferensen. Se även vad vi skrivit om upphovsrätt.

Vi har tagit fram en instruktion om hur du gör för att spela in din föreläsning i programmen Microsoft Teams, Zoom och PowerPoint 365. Om du hellre använder något annat program går det bra, förutsatt att du kan exportera filmen och ladda upp den till plattformen i MP4-format. Ta del av instruktionen här. Sista dag att ladda upp presentation är 14 februari.

Generalrepetitioner

Du som presenterar muntligt behöver även delta i en generalrepetition för att säkerställa att allt fungerar praktiskt. Vid sändningen under Arbetsterapiforum kommer Zoom att användas av de medverkande (moderatorer och presentatörer). Zoomsändningen streamas till konferensplattformen, övriga deltagare är inte uppkopplade utan tar del av sessionen via konferensplattformen. Instruktion (instruktionsfilm) och länk för uppkoppling för medverkande kommer senare. Vid generalrepetitionen kommer vi att gå igenom hur det fungerar praktiskt under sessionen; hur man presenterar (antingen via förinspelad presentation eller live) och besvarar frågor.

Tider för generalrepetitioner kommer att skickas ut separat.

Medverkan under Arbetsterapiforum

Mer detaljerad information kommer senare, men redan nu finns följande information.

Före sändningen:

  • Koppla upp till Zoom åtminstone 20 minuter före sessionens start för att stämma av med tekniker och moderatorer.

Under sändningen av sessionen:

  • Moderatorn kommer att hälsa välkommen och introducera presentatörerna.
  • Under din presentation är det viktigt att se till att tider hålls, din tid om max 10 min måste hållas. Moderatorn kommer att gå in och avbryta om tiden inte hålls.
  • Delta i avslutande frågestund där moderatorn lyfter upp frågor från konferensplattformen. Du besvarar de frågor som rör din presentation.
  • Moderatorn avslutar och tackar av medverkande.
  • Efter sessionen kan du via konferensplattformen besvara övriga frågor som inte hanns med under sessionen.

Ändra din profil och ladda upp video

Här kan du se instruktionsfilm om hur du ändrar din profil och laddar upp en video i konferensplattformen.