Praktisk information

Här presenteras instruktioner och manualer när de är klara.

Krav på upphovsrätt för medverkande

Du som har lämnat in abstrakt till Arbetsterapiforum den 14–15 mars 2023 behöver försäkra dig om att både du själv och Sveriges Arbetsterapeuter ges tillåtelse av upphovsmännen till materialet att visa inlämnat material till och med den 30 september 2023. Eventuellt brott mot upphovsrättslagen kan därför Sveriges Arbetsterapeuter inte hållas juridiskt ansvarigt för. Du behöver läsa hela instruktionen noggrant eftersom du är den som är juridiskt ansvarig – det är en förutsättning för din medverkan.

För dig som ska medverka på Arbetsterapiforum med en muntlig presentation, symposium, workshop eller poster ber vi dig att noga läsa informationen om dessa.

Nedan hittar du praktisk information som kan vara bra att känna till.

Poster utforma och skicka in

Ta del av instruktioner för hur du utformar och skickar in en poster.

Så här deltar du via den digitala plattformen –

Här kommer instruktioner om hur du loggar in i den digitala konferensplattformen att publiceras. Inloggningen är unik och gäller endast för dig. Du får inte dela med dig av den till andra. Överträdelser kan föranleda juridiska åtgärder från förbundets sida.

Intyg och utvärdering

Om du vill ha ett intyg för ditt deltagande vid årets Arbetsterapiforum, ber vi dig först att hjälpa oss att fylla i utvärderingen, som hjälper oss att bli ännu bättre till nästa gång. Länk till utvärderingen hittar du i den digitala plattformen. Länken aktiveras först efter konferensens slut. När du fyllt i utvärderingen, får du länken till intyget.

Gå med du också!

Bli medlem