Hoppa till innehåll

Chef

Om du är chef eller går i chefstankar är Sveriges Arbetsterapeuter en naturlig hemvist för dig. Vi är ett av 23 Sacoförnund och tillsammans samlar vi närmare 140 000 chefer.

Chef? Vi ger dig stödet!
  • Om du är chef eller går i chefstankar är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) en naturlig hemvist för dig. FSA är ett av 22 Sacoförbund och tillsammans samlar vi närmare 140 000 chefer. Vi rustar dig för chefskapet genom bland annat ett relevant utbud av kurser och seminarier, den populära Chefstidningen samt ett personligt chefsstöd genom FSAs ombudsman. Dessutom ingår inkomstförsäkringen i medlemsavgiften. Vi ger dig det stödet!
Som chef och medlem i FSA får du dessa medlemsförmåner:
 
• Personligt chefsstöd och förhandlingshjälp genom FSAs ombudsman för chefer.
• FSAs chefsnytt med aktuell information riktad till chefer och ledare utkommer fyra gånger per år och skickas till chefsmedlemmar. 
• Chefstidningen är den viktigaste tidningen för chefer i Sverige. Du får åtta 
nummer per år direkt hem i brevlådan med både enkla tips och fördjupad läsning om det moderna ledarskapet.
• Lönestatistik för chefer - ta del av lönestatistik för chefer på Saco lönesök - 
Sveriges största databas för akademikerlöner.
• FSAs inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. 
• Kurser, konferenser och webbseminarier. FSA och Saco anordnar riktad kompetensutveckling - både för dig som är chef men också för dig som går i chefstankar. Det här är bra möjligheter att träffa andra chefer och skapa dig ett eget chefsnätverk.
• FSAs chefsgrupp – Har du förslag på chefsstöd som FSA bör erbjuda? Kontakta FSAs chefsgrupp! Den arbetar för att arbetsterapeuter som är, eller vill bli chefer får det stöd de behöver i sin chefskarriär.
• FSAs förlag - här finns mer material att ladda ner eller beställa, exempelvis 
broschyren Du får och du ger - om mentorskap.
Gå in på www.fsa.se/chef och börja med att prenumerera på Sacos chefsbrev.

Chefsnätverk 2018

Så här fungerar det

Chefer inom ett stort antal branscher och professioner bjuds in till nätverk på en viss specifik ort. Detta skapar goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter. Nätverkens storlek varierar; de större består ofta av mellan 20-30 personer och de mindre runt 10 personer.

Uppstartsmöte

Här sätter deltagarna ramarna för nätverket: var och hur ofta nätverket ska ses, sekretess inom nätverket samt om nya medlemmar ska välkomnas. Deltagarna föreslår frågor som de önskar behandla vid kommande nätverksträffar.

Förbunden arrangerar uppstartsmötet. Vid mötet utses en samordnare som arrangerar nästa möte. Efter uppstartsmötet drivs nätverket av medlemmarna själva i egen regi. Det innebär att nätverksdeltagarna själva ansvarar för efterföljande möten. En viktig förutsättning för att nätverket ska leva vidare är att deltagarna känner ett ansvar för att bidra med erfarenheter och input vid nätverksträffarna.

  

Datum

Sista anmälningsdag

Plats

 

Skövde

2018-03-06, 17.00-19.00

2018-02-25

Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10

Anmäl dig här till Skövde

Gävle 

2018-03-08, 17.00-19.00

2018-02-26

Pelarsalen, Elite Grand Hotel, Kyrkogatan 28

Anmäl till här till Gävle

Göteborg 

2018-03-15, 17.00-19.00

2018-03-05

Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4

Anmäl dig här till Göteborg

Stockholm 

2018-03-19, 07.30-09.30

2018-03-08

Sveriges Arkitekter, Storgatan 41

Anmäl dig här till Stockholm - morgon

Stockholm 

2018-03-19, 17.00-19.00

2018-03-08

Sveriges Arkitekter, Storgatan 41

Anmäl dig här till Stockholm - kväll

Karlstad 

2018-03-21, 17.00-19.00

2018-03-11

Clarion Hotel Plaza, Västra Torggatan 2

Anmäl dig här till Karlstad

Malmö 

2018-03-22, 17.00-19.00

2018-03-12

Scandic Triangeln, Triangeln 2

Anmäl dig här till Malmö - kväll

Malmö 

2018-03-23, 07.30-09.30

2018-03-12

Scandic Triangeln, Triangeln 2

Anmäl dig här till Malmö - morgon

Luleå 

2018-04-10, 17.00-19.00

2018-03-27

Elite Luleå Stadshotell, Storgatan 15,

Anmäl dig här till LuleåChefsfredagar

Vi erbjuder dig som chef att delta i de uppskattade Chefsfredagarna i samarbete med Svensk Chefsförening. Det här är bra möjligheter att träffa andra chefer och skapa dig ett eget chefsnätverk.

Våren 2018 kommer chefsfredagarna att äga rum på följande orter:

9 februari - Uppsala
16 februari - Stockholm
23 februari - Göteborg
2 mars - Malmö
16 mars - Örebro
23 mars - Norrköping
20 april - Umeå
18 maj - Stockholm
25 maj - Göteborg
1 juni - Malmö

Inbjudan till chefsfredagarna under under våren 2018 mejlas ut direkt till våra chefsmedlemmar. Var därför noga att uppdatera dina uppgifter i vårt medlemssystem, se nedan, så att du inte missar någon inbjudan.

Vår chefsgrupp

Har du förslag på chefsstöd som Sveriges Arbetsterapeuter bör erbjuda? Kontakta vår chefsgrupp! Den arbetar för att arbetsterapeuter som är eller vill bli chefer, får det stöd de behöver i sin chefskarriär.

Kontakta oss

Har du förslag på medlemsförmåner och stöd till chefer som vi bör tillhandahålla kontaktar du Martin Östberg på kansliet. Han svarar även på frågor om vårt arbete för medlemmar i chefsbefattning och chefsgruppens verksamhet. Mejl: martin.ostberg@arbetsterapeuterna.se eller telefon 08-507 488 45.

Uppdatera dina medlemsuppgifter

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter på Min sida - då får du särskild information direkt via mejl, inbjudan till chefskurser. Chefsmedlemmar får även Chefstidningen direkt hem i brevlådan. 

Ansvarig för sida:

Martin Östberg 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Biträdande kanslichef

E-post:
Uppdaterad: 2018-03-02

Ämnen:

Dela din fackliga hjälteinsats

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.