Hoppa till innehåll

Förtroendevald

Som facklig företrädare har du förtroendet att företräda medlemmarna på din arbetsplats och i din krets. Det innebär bland annat att du får ökad insyn i vad som händer på arbetsplatsen och ett brett nätverk både på och utanför arbetsplatsen. Du får insyn i organisationen och du kan påverka i olika förändringsprocesser. Använd ditt sunda förnuft och tveka inte att be kansliets ombudsmän om hjälp.

Förtroende att företräda

Som förtroendevald har du dina arbetskamraters förtroende att företräda dem. Din uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen och företräda dem genom om att delta i samverkansorgan, att bevaka organisationsförändringar eller att genomföra överläggningar i samband med lönerevisioner.

Du är dessutom en naturlig och viktig samtalspartner för din arbetsgivare.

Uppdragen

Lokala ombud och skyddsombud

Medlemmarna i Sveriges Arbetsterpeuter kan välja företrädare till många olika roller. På arbetsplatser väljs lokala ombud och skyddsombud. På Min sida har vi samlat information och tips och stöd för dig som får förtroendet att företräda förbundets medlemmar på en arbetsplats.

Lokalt fackligt arbete handlar ofta om kommunikation med medlemmarna i olika fackliga frågor; att hålla medlemmarna kontinuerligt informerade om frågor som kan komma att beröra dem och att försöka svara på frågor från medlemmarna. Det kan också innebära förhandlingar och samverkan på arbetsplatsen. Det kan gälla löner, anställningsvillkor, medbestämmande, arbetsmiljö och organisationsförändringar.

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen reglerar rättigheter och skyldigheter för dem som har lokalfackliga uppdrag. Lagen tar bland annat upp den ledighet du har rätt till när du arbetar fackligt. Viss ledighet, exempelvis för att gå facklig utbildning, ansöker man om som för annan ledighet, men om du är kallad till förhandling eller samverkan anses du automatiskt beviljad ledighet.

Lokala ombudsmän (LOM)

Kretsarna runt om i landet utser lokala ombudsmän (LOM) för landsting/region respektive kommuner inom varje krets geografiska område. Som lokalt ombud vid en arbetsplats bör du ha kontakt med din LOM för att få inbjudningar till utbildningar, nätverksträffar och andra sammankomster. Ha också gärna kontakt med din LOM för att bolla svåra frågor. Du hittar kontaktuppgifter till kretsen här.

Utbildning

Våra fackliga företrädare utbildas kontinuerligt för att de på bästa sätt ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Utbildningarna genomförs både på lokal och central nivå i förbundet beroende på målgruppens behov.

Du får hjälp från förbundets kansli

Behöver du råd och stöd finns förbundets centrala ombudsmän där. De är experter på arbetsrättsliga frågor och arbetslivsfrågor. Tveka inte över att ringa medlemsrådgivningen på 08-507 488 00 eller mejla på medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se.

Intresserad av att bli förtroendevald?

Kontakta din krets eller vårt kansli, 08-507 488 00. Om din krets har angiven kontaktperson som hanterar anmälan av facklig förtroendeman så kontaktar du den personen. I annat fall sköts registrering av fackliga förtroendemän av kretsordföranden.

Ansvarig för sida:

Sveriges Arbetsterapeuters ombudsmän 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2018-03-06

Dela din fackliga hjälteinsats

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.