Hoppa till innehåll

Skyddsombud

Skyddsombudet har en central roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och har enligt arbetsmiljölagen en rad befogenheter. Skyddsombudet har exempelvis rätt att:

  • Få utbildning i arbetsmiljöfrågor
  • Ta del av handlingar som är relevanta för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet
  • Delta vid planering av förändringar som är av betydelse för arbetsmiljön, exempelvis vid ändring av lokaler, arbetsmetoder eller arbetsorganisation
  • Ta den tid i anspråk som behövs för att kunna utföra löpande arbetsmiljöarbete inom skyddsområdet

Är du intresserad av att bli skyddsombud?

Läs gärna Sacoförbundens gemensamma skrift Vara skyddsombud, där du kan läsa mer om vad uppdraget innebär. Den finns att ladda ner som pdf samt beställas kostnadsfritt av Saco.

Skyddsombudet väljs oftast av den lokala fackliga organisationen på arbetsplatsen, men det är formellt kretsen som ska göra anmälan till arbetsgivaren. Kontakta din krets för mer information och för att få hjälp att fylla i en anmälningsblankett om fackligt uppdrag.  

Ansvarig för sida:

Förbundets ombudsmän 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

E-post:
Uppdaterad: 2018-04-05

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.