Lönerådgivning

Det är viktigt att vara välinformerad när du byter jobb och inför ditt lönesamtal med chefen. Det gäller att samla ihop bra förhandlingsargument, och lönestatistiken är en del av dessa. Du som är medlem har tillgång till stöd och hjälp både lokalt och från förbundet centralt.

Den som vet mest om förhållandena på den arbetsplats där du arbetar eller har sökt jobb är det lokala ombudet. Kontakta i första hand din företrädare från Sveriges Arbetsterapeuter eller den lokala Saco-föreningen. Om du har sökt ett arbete står facklig representant ofta med i annonsen.

På den statliga sektorn är det bäst att vända sig till Saco-S-föreningen på myndigheten/arbetsplatsen. De har ett samlat ansvar för samtliga Saco-medlemmar. Du kan söka lokalföreningens företrädare på www.saco-s.se.

För lönerådgivning direkt av våra centrala ombudsmän kontaktar du medlemsrådgivningen. Du är såklart också alltid välkommen att kontakta förbundets medlemsrådgivning om du har ytterligare frågor som rör din anställning . Du når rådgivningen via medlemsradgivning@arbetsterapeuterna.se eller 08-507 488 00.

Gå med du också!

Bli medlem