Ett legitimationsyrke

Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke i Sverige sedan 1999. Det viktigaste motivet för att ha legitimerade yrkesgrupper är patientsäkerheten.

Yrkestiteln arbetsterapeut är skyddad enligt lag och får endast användas av den som har legitimation. Genom att legitimera en yrkesgrupp vill vi i Sverige säkerställa en kvalitetsnivå i vården och skapa trygghet för patienten. Legitimation är med andra ord en form av kvalitetsstämpel gentemot en patient som söker vård hos en legitimerad arbetsterapeut.

De formella kraven för att få legitimation framgår av kapitel 4, 1 § Patientsäkerhetslagen. Den som har avlagt högskoleexamen som arbetsterapeut ska efter ansökan få legitimation för yrket utfärdad av Socialstyrelsen.

Läs mer om legitimationen om vilka centrala skyldigheter arbetsterapeuten har.