Arbetsterapi och närstående

Även du som är närstående kan få stöd av arbetsterapeuten, under förutsättning att patienten inte motsätter sig detta. Arbetsterapeuten kan även ge dig som anhörig handledning, exempelvis vid förflyttning och hantering av hjälpmedel.