Studenterna (vid fototillfället 2016) Malin Samuelsson, Robert Bäck Öberg och Ena Crkvencic.
Studenterna (vid fototillfället 2016) Malin Samuelsson, Robert Bäck Öberg och Ena Crkvencic. Foto: Peter Holgersson

Funderar du på att bli arbetsterapeut?

Att bli arbetsterapeut är att ge sig själv stora möjligheter. Efterfrågan på arbetsterapeuter ökar mer än tillgången. Särskilt ökar den inom nya områden, som till exempel skolan.

Som arbetsterapeut har du på grund av den stora efterfrågan inte bara möjlighet att få ett jobb, utan kan fokusera på att få rätt jobb. Ett jobb som passar dig och som du trivs med. De flesta nyexaminerade arbetsterapeuter får dessutom jobb snabbt.

Vad gör en arbetsterapeut?

Arbetsterapeuter får människors vardag att fungera. Arbetsterapeutens jobb varierar utifrån personen de möter och vilka förutsättningar och behov just den personen har. Men en arbetsterapeut har alltid en helhetssyn på människan och situationen och utgår i sitt arbete från vilka vardagsaktiviteter personen vill och behöver kunna göra, för att vardagen ska funka och livet kännas meningsfullt.

Läs mer om vad arbetsterapeuter gör här och om vad arbetsterapi är.

Var jobbar arbetsterapeuter?

De flesta arbetsterapeuter jobbar med barn, ungdomar, vuxna eller äldre med funktionsnedsättningar, inom kommun, landsting eller privat verksamhet. Det finns många områden där arbetsterapi skulle behövas i mycket större utsträckning än vad som är fallet i dag. Ett sådant exempel är skolan. Andra är företagshälsovård, integration av nyanlända och vid samhällsplanering.

Läs mer om var arbetsterapeuter jobbar.

Hur utbildar jag mig till arbetsterapeut?

Du utbildar dig till arbetsterapeut på ett av de åtta lärosätena som erbjuder arbetsterapeututbildningen. Utbildningen är en teoretisk högskoleutbildning med många praktiska inslag. Studierna handlar om att förstå människors förmåga till egen aktivitet i olika miljöer, och hur de hänger samman med hälsa och ohälsa.

Läs mer om utbildningen.

Utvecklings- och karriärmöjligheter

Som arbetsterapeut kan du arbeta inom många olika verksamhetsområden, där du har stora möjligheter till utveckling. Du kan till exempel bli hjälpmedelskonsulent, chef, utredare, utvecklare, handledare, lärare och forskare.

Du kan också välja att läsa vidare. När den treåriga grundutbildningen är avklarad kan du fortsätta att studera och avlägga magisterexamen i arbetsterapi. Därefter kan du välja att gå specialistutbildning inom arbetsterapi. Det finns även forskarutbildning för arbetsterapeuter med möjlighet att avlägga licentiat- och doktorsexamen.

Läs mer om dina karriärmöjligheter.