Rehabilitering för äldre

Förbundet jobbar aktivt för att rehabiliteringen för äldre inom kommunal hälso- och sjukvård ska stärkas och att arbetsterapeuten är en självklar aktör i det.

För att nå dit gör vi olika insatser, bland annat har vi tagit fram skriften Bra liv för äldre, där vi tillsammans med Svensk Sjuksköterskeförening och Fysioterapeuterna presenterar goda exempel på välunderbyggda forskningsresultat. Exemplen är klara att använda för förbättrad prevention, hälsa, vård och omsorg för äldre. Projektet slutfördes 2018.

I skriften Sverige behöver en MAR i varje kommun (2017) förespråkar förbundet att det ska finnas en medicinskt ansvarig för rehabilitering i varje kommun.

Använd gärna alla dessa skrifter i ditt lokala påverkansarbete. 

Gå med du också!

Bli medlem