Arbetsterapi och hälsoekonomi

Sveriges Arbetsterapeuter har i samarbete med de andra nordiska arbetsterapeutförbunden och nordiska forskare inom området tagit fram en rapport om arbetsterapi och hälsoekonomi. Projektet genomfördes 2020.

Rapporten Occupational Therapy and Health Economics – A short introduction to health economics and economic evidence for occupational therapy in the field of mental health during working life and health of older people syftar till att öka den generella kunskapen om hälsoekonomi och arbetsterapi. Två områden fokuseras särskilt – återgång i arbete för personer med psykisk ohälsa samt insatser riktade till äldres hälsa.

Den första delen av rapporten ger en introduktion om vad hälsoekonomi är. De övriga två avsnitten är systematiska granskningar av publicerade artiklar om arbetsterapi och hälsoekonomi. Resultatet visar att arbetsterapeuters insatser gagnar samhällsekonomin. Arbetsterapi lönar sig!

Ta del av rapporten.

Har du frågor om rapporten? Kontakta kansliet på kansli@arbetsterapeuterna.se.

Så här refererar du till rapporten

Pappersversion: Scandinavian Journal of Occupational Therapy Foundation (2020). Occupational Therapy and Health Economics. A short introduction to health economics and economic evidence for Occupational Therapy in the field of mental health during working life and health of older people. Nacka: The Swedish Association of Occupational Therapists

Referens webb: Scandinavian Journal of Occupational Therapy Foundation (2020). Occupational Therapy and Health Economics. A short introduction to health economics and economic evidence for Occupational Therapy in the field of mental health during working life and health of older people. Retrieved from https://www.arbetsterapeuterna.se/
rapportarbetsterapihalsoekonomi2020