Kvalitet i arbetsterapi

Sveriges Arbetsterapeuter uppmuntrar och stödjer dig som medlem att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete i din yrkesutövning.

Förbundet jobbar med kvalitet på olika sätt. Förbundet har tagit fram ett ställningstagande om kvalitet i arbetsterapi som beslutades på fullmäktige 2021. Det ersätter förbundets tidigare kvalitetspolicy. Dokumentet omfattar sju olika kvalitetsdimensioner och syftar till att tydliggöra förbundets syn på kvalitet i arbetsterapi, arbetsterapeutens yrkesansvar och verksamhetens ansvar när det gäller kvalitet i arbetsterapi. Dokumentet är tänkt att vara en utgångspunkt för förbundets opinionsbildning när det gäller kvalitetsfrågor i arbetsterapi och ett stöd för dig arbetsterapeuters möjlighet att utveckla kvalitet i sitt arbete oavsett arbetsområde.

För dig som är kvalitetsintresserad i arbetsterapi har WFOT tagit fram ett särskilt resursmaterial: Quality Evaluation Strategy Tool (QUEST), vilket är en guide för användning av kvalitetsindikatorer i arbetsterapi. QUEST omfattar ett ramverk av indikatorer, guide för att komma igång, filmer och arbetsblanketter.

Gå med du också!

Bli medlem