Covid-19 och kursverksamheten

Sveriges Arbetsterapeuter följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger när det gäller covid-19.

I de fall det tillkommer restriktioner kopplade till pandemin, som gör att vi inte kan hålla klassrumskurserna som det är tänkt kommer vi, i första hand, att ställa om till distanskurs och i andra hand flytta fram startdatum. Vissa kurser passar inte att hålla som distanskurser och dessa kommer att flyttas fram i stället. 
Separat information om respektive kurs går ut till berörda deltagare vart eftersom vi får mer information.

En del kurser kommer vi framgent fortsätt att erbjuda som distanskurser. Information om vilka dessa är finns i vår kurskatalog.

Onlinekurserna, där du arbetar självständigt under kursperioden fortsätter som vanligt.