Material från erfarenhetsbyte arbetsterapi och covid-19

Sveriges Arbetsterapeuter har sedan maj 2020 arrangerat digitala erfarenhetsutbyten för arbetsterapeuter som arbetar med covid-19. Den 14 juni 2021 hölls den avslutande träffen. På den här sidan samlar vi material från träffarna att ta del av i efterhand.

Sändningen från det avslutande tillfället den 14 juni innehåller följande hållpunkter:

  • Från start: Ida Kåhlin inleder och berättar om vad Sveriges Arbetsterapeuter har gjort under 2020–2021 relaterat till pandemin.
  • 00:17:00: Paneldialog och återblick kring nätverk och samverkan för att utveckla kunskap i arbetsterapi under pandemin. Vad har vi gjort och vilka erfarenheter har vi fått? Ida Kåhlin samtalar med Iolanda Santos Tavares Silva, överarbetsterapeut, Med Dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Helena Millkvist, professionsutvecklare Region Västerbotten och Malin Regardt, Med Dr, FOU-ansvarig Funktionsområde arbetsterapi och fysioterapi, Karolinska universitetssjukhuset.
  • 00:44:25: Ann Björkdahl, överuniversitetsarbetsterapeut Sahlgrenska universitetssjukhuset, presenterar preliminära resultat från pågående covid-19-studie vid Sahlgrenska sjukhuset.
  • 01:08:50: Malin Åman, utredare Socialstyrelsen, berättar om Socialstyrelsens kunskapsstöd kring postcovid.

Sofi Fristedt – äldres vardag i samband med pandemin

Sofi Fristedt, leg. arbetsterapeut, universitetslektor Jönköping University, samt forskare Lunds universitet, berättar om forskning kring äldres vardag i samband med pandemin.

Carina Göransson – andningsteknik i aktivitet

Carina Göransson, leg. arbetsterapeut och hjälpmedelssamordnare från Sahlgrenska universitetssjukhuset, berättar om andningsteknik i aktivitet. Ta del av Carinas tips (pdf).

Lisa Brändström – arbetsterapeutens roll vid sjukskrivning i samband med covid-19

Lisa Brändström, leg. arbetsterapeut och vårdutvecklare, vid försäkringsmedicinskt team, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm, berättar om sina erfarenheter av hur patienten kan stöttas och om arbetsterapeutens roll i sjukskrivningsprocessen i samband med covid-19. Ta del av Lisas Powerpoint (pdf)