Information relaterad till coronapandemin

Här publicerar vi information relaterad till covid-19, som är av betydelse för arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsförhållanden, samt förbundets verksamhet.