Arbetsterapi och covid-19

Det här är en samlingssida för information och olika typer av material som rör arbetsterapi och covid-19.

Erfarenhetsutbyten och webbinarier

Sveriges Arbetsterapeuter har sedan maj 2020 arrangerat digitala erfarenhetsutbyten för arbetsterapeuter som arbetar med covid-19. Den 14 juni 2021 hölls den avslutande träffen. 

Generella dokument

Bedömningsinstrument

Lokala riktlinjer och checklistor

Kunskapsstöd om arbetsterapi och rehabilitering

Utbildningar

Information om arbetsterapi till allmänhet

Internationellt material

Övrigt