Arbetsterapi och covid-19

Det här är en samlingssida för information och olika typer av material som rör arbetsterapi och covid-19. Materialet är öppet för alla att ta del av och sidan uppdateras kontinuerligt.

Erfarenhetsutbyten och webbinarier

Sveriges Arbetsterapeuter har sedan maj 2020 arrangerat digitala erfarenhetsutbyten för arbetsterapeuter som arbetar med covid-19. Den 14 juni 2021 hölls den avslutande träffen. 

Generella dokument

Bedömningsinstrument

Lokala riktlinjer och checklistor

Kunskapsstöd om arbetsterapi och rehabilitering

Utbildningar

Information om arbetsterapi till allmänhet

Internationellt material

Övrigt