Årets arbetsterapeutstudent 2023

Med Årets arbetsterapeut och arbetsterapeutstudent lyfter vi fram medlemmar som har utmärkt sig särskilt när det gäller att visa värdet av arbetsterapi. För studenter kan det exempelvis handla om ett examensarbete eller ett förbättringsarbete under VFU eller utlandsstudier, som särskilt visat arbetsterapins värde.

Varför en utmärkelse?

Pris och utdelning

Utöver äran belönas vinnaren/vinnarna i kategorin student med 5 000 kronor (i en grupp delar deltagarna på summan), diplom och blommor. Tillkännagivandet sker under högtidliga former på ett frukostwebbinarium på Arbetsterapins dag den 27 oktober där vinnarna presenteras av förbundsordförande Ida Kåhlin. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Nominering

Nomineringsperioden för 2023 års utmärkelse stängdes den 15 juni. 

Kriterier för nominering 2023

En student kan nominera sig själv eller en medstuderande och handledare eller lärare kan nominera en student eller flera studenter om det är fråga om ett grupparbete.

  • Den/de nominerade måste vara medlem/medlemmar i Sveriges Arbetsterapeuter.
  • En grupp där någon/några inte är medlemmar kan nomineras, men det är endast förbundets medlemmar som får ta emot utmärkelsen.
  • De insatser som nomineras för utmärkelsen ska ha godkänts/utförts från januari 2022 till juni 2023.

Exempel för nominering

Utmärkelsen kommer att delas ut till den student, eller studenter, som under grundutbildningen utmärkt sig särskilt och visat värdet av arbetsterapi och därmed bidragit till professionens utveckling, i till exempel:

  • Sitt examensarbete
  • En uppgift eller förbättringsarbete under exempelvis VFU eller utlandsstudier
  • Ett opinionsbildande arbete

Ovanstående är bara exempel. Även andra insatser som visar värdet av arbetsterapi kan nomineras.

Tidigare vinnare av utmärkelsen

Inspireras av de yrkesverksamma och studenter som vunnit utmärkelsen tidigare år.