Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Alla behövs

”Mitt mål är att vi även fortsättningsvis ska kunna vara ett förbund i framkant. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra, för oss själva och för de personer som är i behov av våra insatser."

Ida Kåhlin, ordförandeFullmäktige är något särskilt. Formellt sett är det förbundets högsta beslutande organ, vårt viktigaste demokratiska forum. Men det är också en arena för samtal och kritiska diskussioner, för utveckling och förbättring, ett tillfälle för att ta avstamp och göra oss redo för att möta framtiden. Fullmäktige har nu stakat ut riktningen och rustat förbundet med nya fokusområden, en ny etisk kod, reviderade kompetensbeskrivningar och många andra viktiga beslut som kommer hjälpa oss att nå vår vision. Vi har mycket att göra.

Jag är mycket hedrad, stolt och tacksam över förtroendet att få leda förbundet i ytterligare tre år. Vår profession är inne i en spännande, men utmanande fas, där vi kan se både hot och möjligheter. Vår kompetens efterfrågas allt mer på både nya och etablerade arenor. Samtidigt finns stora problem relaterade till bristen på arbetsterapeuter och en arbetsmiljösituation som för många av våra kollegor är ohållbar. Som förbund behöver vi möta de utmaningar vi ser, men det räcker inte att hålla örat mot rälsen. Vi behöver ta kommandot och vara delaktiga, både i planeringsarbetet kring var rälsen ska gå och i det operativa arbetet när rälsen läggs ut. Vi behöver vända hoten till möjligheter.

Som förbundsordförande är jag redo att anta dessa utmaningar, men det räcker inte. Alla behövs. Vi behöver göra det tillsammans.

I vår vision är Sveriges Arbetsterapeuter ett förbund som drivs av engagerade medlemmar och är en naturligt hemvist för alla med arbetsterapeutexamen och alla arbetsterapeutstudenter. Alla arbetsterapeuter ska kunna känna sig hemma i förbundet, oavsett var de utövar sitt yrke eller vilken titel de har. Under fullmäktigeperioden kommer vi därför att lägga ett stort fokus på att öka våra medlemstal inom alla medlemskategorier. Alla måste kunna känna nytta med sitt medlemskap och uppleva närhet, tillgänglighet och tillfälle att vara delaktig i vår gemensamma strävan att driva de frågor som är viktiga för oss arbetsterapeuter. Vi är, och ska vara, ett förbund av medskapare.

Vi kommer självklart att fortsätta utveckla attraktiva aktiviteter och erbjudanden som förstärker medlemsnyttan för alla medlemmar. Vi behöver också tillsammans lyfta fram betydelsen av att vi är ett professionsförbund, att vi driver såväl arbetsterapeuters fackliga som professionella frågor. Det kan ingen annan erbjuda. Vi är en etablerad röst i den hälso- och sjukvårdspolitiska debatten. Våra synpunkter efterfrågas och gör skillnad. Det måste vi tillsammans hjälpas åt att påminna varandra om och kanske särskilt de arbetsterapeuter, och arbetsterapeutstudenter, i vår närhet som valt att stå utanför förbundet.

Mitt mål är att vi även fortsättningsvis ska kunna vara ett förbund i framkant. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra, för oss själva och för de personer som är i behov av våra insatser.

Vi är Sveriges arbetsterapeuter – Sveriges Arbetsterapeuter är vi – och tillsammans påverkar vi framtiden.

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 7, 2018

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2018-12-13

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.