Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Hur ska livet levas i en digital vardag?

”Det behövs ett bredare helhetstänkande för nära vård, nära det liv som ska levas. I dessa förändringar vill vi, Sveriges Arbetsterapeuter, vara en självklar aktör.”

Ida Kåhlin, ordförandeVart är vi på väg? Den frågan måste vi i Sveriges Arbetsterapeuter ställa oss så ofta det går. Om vi ska kunna vara ett förbund i framkant som driver professionens utveckling måste vi vara lyhörda för det som händer runt omkring oss. Vi måste kontinuerligt ägna oss åt omvärldsbevakning och ha ett agilt förhållningssätt till det vi ser och hör, det vill säga reagera och agera i de frågor som på riktigt påverkar arbetsterapeuters arbetsliv och professionsutövning. Men när det gäller vissa omvärldsförändringar så är det inte ”good enough” att vi står bredvid – att vi ser, hör och reagerar. Vissa omvärldsförändringar måste vi agera proaktivt kring.

Just nu står vi mitt i en sådan omvärldsförändring. Vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle som i hög grad påverkar både våra vardagsliv och arbetsliv. Dessutom ökar behovet av hälso- och sjukvård och omsorg samtidigt som bristen på kompetens i välfärdens verksamheter blir alltmer påtaglig. Dessa problemställningar kräver förändring och nytänk. Nära vård, digitalisering och e-hälsa kommer att bli betydande delar av lösningen.

Detta är frågor som får stort utrymme i den offentliga debatten samt i olika utredningar och politiska satsningar både nationellt och regionalt. Men det saknas en djupare diskussion om hur vi ska få övergången till ett alltmer digitaliserat samhälle med nära och digitaliserad hälso- och sjukvård och omsorg att fungera i människors vardag. Det behövs ett bredare helhetstänkande för nära vård, nära det liv som ska levas. I dessa förändringar vill vi, Sveriges Arbetsterapeuter, vara en självklar aktör. Här måste många samverka – politiker, arbetsgivare, professioner, patient- och brukarorganisationer, forskare och det privata näringslivet. Också vi ska bidra, här har vi kompetens och forskningsbaserad kunskap.

Under 2018 har Sveriges Arbetsterapeuter därför tillsammans med konsult- och analysföretaget Kairos Future drivit ett projekt kring framtidens digitaliserade hälso- och sjukvård och omsorg. Under våren genomfördes ett antal seminarier och workshoppar kring dessa frågor tillsammans med yrkesverksamma och forskande arbetsterapeuter, men också med andra aktörer och experter inom en rad områden såsom etik, arkitektur, digitalisering samt bostads- och distributionsföretag. Vi har även samtalat med utredare, politiker och företrädare för patientorganisationer och myndigheter. Dessa seminarier och workshoppar syftade till att väcka tankar och inspirera, men de har också bidragit med värdefull input till projektets slutprodukt – inspirationsboken ”Nära liv – nära vård i en digital vardag”.

Boken kommer från slutet av oktober att kunna laddas ner från vår webbplats. Hjälp oss att sprida den vidare bland politiker och beslutsfattare samt andra offentliga och privata aktörer som kommer att vara medskapare i framtidens digitaliserade välfärdssamhälle. Vår profession är att räkna med och det ska vi synliggöra, här kan vi ta kommandot. Jag hoppas att boken också ska stärka diskussionerna kring dessa frågor inom vår profession. Så – ladda ner, låt dig inspireras och starta diskussioner där du befinner dig.

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 6, 2018

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2018-10-30

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.