Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Länge leve Almedalen!

”Sveriges Arbetsterapeuter har valt att satsa rejält. Vi kommer att arrangera fler seminarier, medverka i fler panelsamtal och aktivt delta i fler evenemang. Allt i syfte att sprida vårt budskap – att visa värdet av arbetsterapi.”

Ida Kåhlin, ordförandeInom kort drar Almedalsveckan 2018 igång. Under åtta dagar i början av juli kommer huvuddelen av Sveriges mediabevakning att utgå från tal, debatter och diskussioner i ett sommarvackert Visby vars gator kantas av doftande klätterrosor och bajamajor, feststämning och allvar. Ett Visby som sjuder av åsikter, påverkansiver och en vilja att göra Sverige och världen lite bättre.

I år fyller fenomenet Almedalsveckan 50 år. Det är 50 år sedan som den dåvarande utbildningsministern Olof Palme höll tal från ett lastbilsflak i utkanten av parken Almedalen och därmed lade grunden till den folkfest för demokratin, som arrangemanget har blivit i dag. Visst har Almedalsveckan kritiserats, inte minst kopplat till bilder av rosévinspimplande och droppande av billiga politiska poänger för att nå igenom ett allt högre mediebrus. Säkert finns fog för den kritiken, men den ger också en sned bild. Under Almedalsveckan myllrar det av goda möten där politiker och företrädare för intresseorganisationer, offentlig och privat sektor träffas för framåtsträvande samtal. Att nå igenom mediebruset är inte det främsta målet med att delta i Almedalsveckan, utan snarare att mötas, skapa relationer och att så frön som kan leda till förändring på sikt. Det är dessa möten som jag tror kan göra skillnad på allvar och som förbundet kan använda i det ständiga opinionsbildande arbete som pågår årets alla andra veckor.

Sveriges Arbetsterapeuter har under åren deltagit i Almedalsveckan i större och mindre utsträckning och vi har haft olika syn på värdet av att vara där. De senaste åren har förbundet dock tagit en allt större plats i den offentliga debatten. I min roll som förbundsordförande har jag prisbelönats för vårt debattartikelskrivande och tagit klivet in på listan över Hälso- och sjukvårdssveriges makthavare. Vi har visat att Sveriges Arbetsterapeuter och vår profession är att räkna med. Det är en positiv utveckling som förpliktigar och som vi måste ta ansvar för. Förbundet måste fortsätta växla upp och finnas på de arenor där diskussionerna sker. Det är där vi ska göra vår röst hörd och bidra till att starta positiva förändringsprocesser.

I år är det valår. Välfärdsfrågorna står högt på agendan hos både väljare och politiker och kommer med stor sannolikhet att vara heta debattämnen i Almedalen. Sveriges Arbetsterapeuter har därför valt att satsa rejält. Vi kommer att vara fler på plats som representerar förbundet än någonsin tidigare. Vi kommer att arrangera fler seminarier, medverka i fler panelsamtal och aktivt delta i fler evenemang. Allt i syfte att sprida vårt budskap – att visa värdet av arbetsterapi på nya och etablerade arenor och driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv.

Har Almedalsveckan gjort sitt? Jag vill inte tro det. Jag hoppas fenomenet kommer att fortleva för att så småningom fira både 75 och 100 år. Kanske behöver formerna förändras, men jag anser att en arena för relationsskapande och diskussion behövs. Behovet av att mötas och samtala är grundläggande för bevarandet av vår demokrati och Almedalsveckan är värd att värna om.

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 4, 2018

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2018-06-13

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.