Hoppa till innehåll

Nr 4 2018

Nummer 4 har tema Kommunikation. Klicka på förstasidan för att bläddra i den som e-tidning.

Nummer 4 2018

I det här numret skriver vi om olika perspektiv på kommunikation.

Vi intervjuar Margret Buchholz om alla människors rätt att kommunicera, oavsett funktionsvariation. Hon är specialist i arbetsterapi och är i slutfasen av sina doktorandstudier med inriktning på fjärrkommunikation. Hon lyfter fram att kommunikation är en förutsättning för delaktighet i vardagen, och därför är det viktigt att arbetsterapeuter inte lämnar över hela fältet till logopeder.

Du möter också Kent Wisti, präst, konstnär och satirtecknare, i ett samtal om livet, döden, konsten och glädjen.

Sedan får du stifta bekantskap med skriften Vad heter det på svenska? I den finns nya svenska definitioner av två centrala begrepp i arbetsterapi: occupation och activity. Tidigare benämndes båda aktivitet, nu föreslår en namnkunnig projektgrupp i stället: Människans görande (occupation) och aktivitet. Förhoppningen är att de nya begreppen ska bidra till att bättre förklara det unika med arbetsterapi i relation till människors hälsa och utveckling – för såväl de som behöver insatser som andra professioner.

Slutligen får du en första inblick i hur landets landsting och regioner i år tillsammans har börjat bygga en ny struktur för kunskapsstyrning, det vill säga att utveckla, sprida och använda bästa kunskap inom hälso- och sjukvården.

Därtill porträtteras arbetsterapeuten, biståndsarbetaren och konstnären Maria Eklöw Bosaeus, vi besöker Vårdcentralen Strängnäs där arbetsterapeuter numera är en naturlig del i teamet kring psykisk ohälsa och du får nyheter, tips på sommarläsning och en hel del annat.

Ansvarig för sida:

Katja Alexanderson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2018-06-13

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.