Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Ord spelar roll

”I enlighet med vår etiska kod har alla vi arbetsterapeuter ett ansvar att informera och bidra med kunskap till allmänhet och samhälle i frågor som rör arbetsterapi, men hur gör vi det på bästa sätt? Hur blir vi tydliga och enhetliga i vårt sätt att uttrycka oss?”

Ida Kåhlin, ordförandeFör några veckor sedan fick jag ett fint mejl från två arbetsterapeutstudenter som ville att jag skulle ta del av deras kandidatuppsats. Studien handlade om hur arbetsterapi beskrivs och förmedlas via hemsidor på vårdenheter som erbjuder arbetsterapi. Självklart började jag läsa med stort intresse – hur arbetsterapi kommuniceras är en viktig fråga för Sveriges Arbetsterapeuter.

Efter analys av texter från 32 olika verksamheter inom slutenvård, primärvård och kommunal rehabilitering framkom att det saknas en enhetlig beskrivning av arbetsterapi samt att aktivitetsfokuset var otydligt. Resultatet väcker tankar. Kanske blev jag inte så förvånad, men det fick mig igen att fundera kring vilka konsekvenser vår otydlighet får för vår professions villkor. I enlighet med vår etiska kod har alla vi arbetsterapeuter ett ansvar att informera och bidra med kunskap till allmänhet och samhälle i frågor som rör arbetsterapi, men hur gör vi det på bästa sätt? Hur blir vi tydliga och enhetliga i vårt sätt att uttrycka oss?

I Sveriges Arbetsterapeuters visions- och strategidokument återfinns sju förhållningssätt som ska vara ett stöd för oss arbetsterapeuter i vår vardag. Syftet med dessa är att skapa en gemensam kultur och stärka vår gemensamma resa mot bättre villkor för arbetsterapeuter och arbetsterapin. Förhållningssätten talar om för oss att vi ska våga experimentera, ha en tydlighet i allt vi gör, vägleda och coacha varandra, vara kunskapare, vara nyfikna och lyhörda, sporra varandra och ha en aktivt anpassad kommunikation. Detta är våra vardagliga ledstänger.

När det kommer till hur vi beskriver arbetsterapi i vår vardag blir vissa förhållningssätt särskilt viktiga. Vi måste vara tydliga och kärnfulla i våra beskrivningar så att ingen tvekar om vad arbetsterapi är och vad vår profession kan åstadkomma. Vi måste vara kunskapare som, med utgångspunkt i den kunskapsbas som finns i dag, bildar och utbildar vår omgivning i det som rör arbetsterapi. Och vi måste aktivt anpassa vår kommunikation så att vi inte bara informerar, utan interagerar på ett sätt så att vi involverar och övertygar den vi vill nå med vårt budskap.

Att bistå med formuleringar som beskriver arbetsterapi är en mycket viktig uppgift för förbundet och för att vara användbara måste dessa kontinuerligt uppdateras och utvecklas så att de motsvarar förändringar både i vår omvärld och invärld. Med jämna mellanrum utvecklar Sveriges Arbetsterapeuter därför nytt informationsmaterial – skrifter, bilder och filmer – som kan användas för att beskriva arbetsterapi. Men även våra mest grundläggande dokument som Etisk kod, kvalitetspolicyn och våra kompetensbeskrivningar är framtagna för att ge ett gemensamt språk för oss arbetsterapeuter. Allt material som Sveriges Arbetsterapeuter producerar är till för att användas. Det är producerat av oss och för oss – och vi måste se till att det används. Bara då kan vi tillsammans ta kommandot över beskrivningen av vilka vi är och vad vi kan åstadkomma för individ och samhälle.

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 3, 2018

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2018-05-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.