Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Vill och kan påverka

”Sveriges Arbetsterapeuter är ett partipolitiskt obundet förbund, men vi är i allra högsta grad bundna att följa och påverka den politik som är av betydelse för utvecklingen av arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsliv.”

Ida Kåhlin, ordförandeDet kan knappast ha undgått någon att det är valår. Den politiska debatten har redan intensifierats, trots att det är flera månader kvar till valdagen. Kommer vi att orka behålla fokus hela vägen? Det beror naturligtvis på vilka frågor som kommer att lyftas och hur de debatteras.

Jag hoppas att debattklimatet fram till valet kännetecknas av saklighet och fokuserar på det som är viktigt och spelar roll i människors vardag och för samhället. När det gäller detta har svenska folket sagt sitt. Hälso- och sjukvård och omsorg är svenskarnas viktigaste valfråga. Det är glädjande att våra politiska partier verkar ha lyssnat. Under den senaste tiden har hälso- och sjukvården debatterats och uppmärksammats i mycket högre grad och på ett annat sätt än tidigare under mandatperioden. Både regering och allianspartier har avlöst varandra med förslag, idéer och lösningar. Som ordförande för ett professionsförbund inom hälso- och sjukvårdens område följer jag förstås aktivt de politiska utspelen. Många förslag är bra för oss, några inte så bra. Visst finns skillnader mellan de olika partierna och visst är det olika summor som utlovas, exempelvis till minskade vårdköer och förbättrad kompetensförsörjning, men förslagen rör i det stora hela samma saker. Det finns en konsensus kring vilka utmaningar vi står inför. Mer hälso- och sjukvård kommer behövas, men mindre resurser kommer att finnas tillgängliga.

Frågan är: Kommer det att kunna bli någon skillnad? Svårt att säga. Mer pengar kan hjälpa, men vad svensk hälso- och sjukvård främst behöver är ett nytänk. Vi behöver använda de ekonomiska och personella resurser vi har på ett mer effektivt sätt och framför allt behöver vi flytta fokus från kvantitet till kvalitet. Jag tror att det behövs breda blocköverskridande överenskommelser. Vi behöver samla gemensamma krafter. Vi behöver stabilitet så att fokus kan läggas på det som är viktigt – att se till att vi bedriver en jämlik hälso- och sjukvård som bidrar till jämlik och hållbar hälsa.

Sveriges Arbetsterapeuter är ett partipolitiskt obundet förbund, men vi är i allra högsta grad bundna att följa och påverka den politik som är av betydelse för utvecklingen av arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsliv. Som företrädare för Sveriges Arbetsterapeuter känner jag ett stort ansvar för att aktivt delta i debatten inför valet. Bara vi själva kan se till att valet handlar om våra frågor.

Under valåret kommer Sveriges Arbetsterapeuter därför att fortsätta visa värdet av arbetsterapi på nya och etablerade arenor och att driva nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv. Vi kommer särskilt att se till att den kommunala hälso- och sjukvården och framför allt äldrefrågorna får ett större utrymme i debatten, liksom betydelsen av arbetsterapeuters kompetens i övergången till en mer digitaliserad vård och omsorg. Och vi kommer även att höja vår röst när det gäller de oacceptabla arbetsmiljöbrister som finns inom välfärdssektorn.

Vi är en viktig aktör inom svensk hälso- och sjukvårds­politik. Vi tar vårt ansvar. Vi vill och kan påverka.

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 2, 2018

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2018-03-27

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.