Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Ledarskap – en nyckel till hållbart arbetsliv

”Vi behöver chefer som tar ansvar för att tydliga prioriteringsordningar finns framtagna innan en obalans mellan krav och resurser skapar stress och psykisk ohälsa.”

Ida KåhlinLedning och styrning av hälso- och sjukvård är i allra högsta grad på agendan. Vi behöver innovation och nytänkande om våra verksamheter ska utvecklas i rätt riktning och just nu bubblar det av olika initiativ och idéer. Om vi har tur kommer det att bli riktigt bra. Om vi har tur är det nu som vi på allvar kommer att se en förflyttning till ökad personcentrering, en förflyttning från ett kvantitativt ”pinnräknande” till kvalitet och fokus på det som är värdeskapande för de personer som behöver våra insatser. Jag är övertygad om att en sådan omställning kommer att innebära en ökad arbets­tillfredsställelse och minskad arbets­relaterad ohälsa bland hälso- och sjukvårdens medarbetare. Det är förstås inte unikt för hälso- och sjukvården. Det gäller för samtliga områden där ­arbetsterapeuter verkar, men för att det ska kunna bli bra behövs ett tydligt ledarskap och bra chefer som tar ansvar för den verksamhetsnära ledningen. Det goda ledar­skapet är en friskfaktor som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Vi arbetsterapeuter behöver chefer som förstår vårt yrke, vår kompetens och vår arbetssituation. Det minsta vi kan begära är att chefen vet vad som står i våra kompetensbeskrivningar. Där tydliggörs vilka krav på kompetenser som kan ställas på oss i vårt professionsutövande, och framför allt vilka möjlig­heter som finns med att ha en arbetsterapeut anställd i verksamheten. 

Vi behöver också chefer som förstår att arbets­terapeuter i hög grad behöver frihet att arbeta självständigt och chefer som kan kombinera denna förståelse med att vara närvarande och tillgängliga i vardagen. Vi behöver chefer som tar ansvar för att tydliga prioriteringsordningar finns framtagna ­innan en obalans mellan krav och resurser skapar stress och psykisk ohälsa. 

Därtill behöver vi chefer som trivs med sitt jobb och mår bra, som har en rimlig arbetsbelastning och stöd i sitt uppdrag. Det måste finnas gräns- eller nyckeltal för vad som är ett rimligt antal underställda per chef så att möjlighet skapas för ett mer när­varande och verksamhetsnära ledarskap. Det måste också både ställas krav på och uppmuntras att chefer vidareutvecklar sitt ledarskap genom kompetens­höjande insatser, vilket bör innefatta utbildning i ­löneprocessen, samverkan och arbetsmiljö. 

Tidigare i höstas släppte Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporten Visa vägen i vården – ledar­skap för stärkt utvecklingskraft. Där framkommer att det på många håll finns brister i chef­ernas grundläggande förutsättningar. Exempelvis lyfts problem med ­administrativt stöd och stöd för att skapa förutsättningar för att be­driva utvecklingsarbete. Vårdanalys slår fast att ett stärkt ledarskap är en nyckel­fråga för att bättre kunna möta patienternas ­behov. Jag håller självklart med, och vill även hävda att ­ledarskapet är en nyckel till arbetsterapeuters hållbara arbetsliv. 

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 7, 2017

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2017-12-14

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.