Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Vi tar kommandot

"Frågor som vi brinner för och har ­kompetens inom – hälsofrämjande, jämlik hälsa, personcentrering, rehabilitering och återgång till arbete – är på agendan och vi är med."

Ida KåhlinFör drygt ett och ett halvt år sedan antog Sveriges Arbetsterapeuter en ny vision och nya strategier för förbundets arbete. I vår vision är kunskapsbaserad arbets­terapi en erkänd väg till ett jämlikt och hållbart samhälle. Omvärlden ser att arbets­terapeuter, oavsett var de utför sitt arbete, får män­niskors vardag att fungera. Arbetsterapeuter har ett hållbart arbetsliv med god kompetens- och löne­utveckling. Och i vår vision drivs förbundet av engagerade medlemmar och Sveriges Arbetsterapeuter är en naturlig hemvist för alla med arbetsterapeut­examen och alla arbetsterapeutstudenter. 

Tillsammans visar vi värdet av arbetsterapi på etablerade och nya arenor och vi driver nolltolerans mot ett ohälsosamt arbetsliv. Vi tar kommandot, vi initierar kloka samarbeten och interagerar med andra aktörer och vi ökar medskapandet bland oss medlemmar. 

Visst har vi en bra bit kvar tills vi når vår vision. Vi behöver jobba mycket mer för att arbetsterapeuter ska få ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Det finns arenor där vi behöver finnas i mycket högre utsträckning än i dag och inte minst behöver vi jobba för att utveckla och implementera än mer evidens för våra insatser och valida och reliabla metoder för våra bedömningar. Men, så här i halvtid av fullmäktigeperioden kan jag ändå konstatera att vi är på rätt väg. Vi har ett halvtidsbokslut att visa upp med stolthet. 

Sveriges Arbetsterapeuter syns oftare än tidigare i den offentliga debatten. Vi skriver många debatt­artiklar, tillsammans med andra professionsförbund eller brukarorganisationer såväl som på egen hand. Våra remissvar och uttalanden citeras i media och vår kompetens lyfts fram i tv:s morgonsoffor. Vi finns med bland hälso- och sjukvårdspolitikens makthavare. Frågor som vi brinner för och har ­kompetens inom – hälsofrämjande, jämlik hälsa, personcentrering, rehabilitering och återgång till arbete – är på agendan och vi är med.

Vi har tagit plats på arenor som är betydelsefulla för att vi ska nå framgång, arenor för opinionsbildning och relationsskapande och inte minst arenor för att lyssna, samtala och samla in kunskap och trender som vi behöver för att vara ett snabbfotat förbund som ligger i framkant. Ett förändringsbenäget förbund som är medlems- och samhällsrelevant. Ett förbund som kan bidra till att göra världen lite bättre.

Men med framgång följer förpliktelser. Vi har tagit plats och visat att Sveriges Arbetsterapeuter är att räkna med. Nu måste vi fördjupa våra argument och bli än bättre på att tydliggöra hur kunskapsbaserad arbetsterapi kan bidra till välfärd och hållbarhet. Vi måste bli än bättre på att kommunicera den kompetens vi besitter och vad vi, som professionsutövare, behöver för att vi ska bibehålla och utveckla vår kompetens och må bra under hela arbetslivet, inklusive en rimlig lön och löneutveckling. Vi måste fortsätta att ta kommandot och se till att vi utvecklas i riktning mot vår vision. Vi ska fortsatt vara själv­kritiska och rann­saka oss själva, men vi får inte glömma att glädjas åt framgångarna. Vi är ett förbund som vill och ska ligga i framkant.

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 5, 2017

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2017-09-07

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.