Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Pigg hundraåring

”Tillsammans enades de kring att aktivitet (occupation) är ett av ­människans grundläggande behov, lika viktigt som att äta och dricka.”

Ida KåhlinI år firar arbetsterapin hundra år. Även om vi har tydliga rötter i 1700-talets Moral Treatment och 1800-talets Arts and Crafts-rörelse så var det för hundra år sedan som arbetsterapi för första gången definierades som en egen hälso­profession. En avgörande händelse i detta ­sammanhang var bildandet av National Society for the Promotion of Occupational Therapy, vilket ­senare kom att bli det amerikanska arbetsterapeut­förbundet, AOTA. Förbundets grundare kom från olika professioner, en var psykiater, en var slöjd­lärare, två var arkitekter och en var socionom, men tillsammans enades de kring att aktivitet (occupation) är ett av människans grundläggande behov, lika viktigt som att äta och dricka. 

Det är också nära hundra år sedan en av professionens grundare, psykiatern William Rush Dunton, formulerade det som kom att bli arbetsterapins grundantaganden: att aktivitet har en positiv effekt på hälsa och välbefinnande, att aktivitet skapar struktur och organiserar vår tid, att aktivitet skapar kulturell och personlig mening i våra liv och att aktivitet är något individuellt som värderas olika av olika individer. Varianter av dessa grundantaganden finns i dag i arbetsterapeuters yrkesetiska koder över hela världen i syfte att guida oss nära en halv miljon arbetsterapeuter i vårt dagliga arbete.

Med den kraftiga kunskapsutveckling som vi haft inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap de senaste 30 åren kan man kanske i dag tycka att Duntons grundantaganden som formulerades för ett sekel ­sedan spelar en mindre roll. Vi har i dag vetenskapligt testade teorier och modeller som guidar oss i vår yrkesutövning, vi har valida och reliabla metoder för utredning och evidens för våra interventioner. Vi är en etablerad profession inom hälso- och sjukvårdens område.

Men vi lever också i ett samhälle som kännetecknas av snabba och komplexa förändringar, förändringar som påverkar hur och var arbetsterapeuter utövar sitt yrke. Mycket talar för att vi framöver i allt större utsträckning kommer att finnas i verksamheter utan­för den traditionella hälso- och sjukvården, men också att hälso- och sjukvård kommer att bedrivas på helt nya sätt. Vi kommer behöva tänka om och tänka nytt. Det kommer att ställa krav på oss, krav på att vi vet vilka vi är och på vilken grund vi står.

I relation till detta anser jag att Duntons grund­antaganden är lika aktuella och viktiga i dag som för hundra år sedan. De tydliggör att arbetsterapeuter alltid har ett aktivitetsperspektiv. De tydliggör att ­arbetsterapeuter är en hälsoprofession och de tydliggör att arbetsterapeuter alltid har en personcentrerad utgångspunkt. Det är tre viktiga grundpelare som vi inte får tappa bort och som vi alltid ska kunna relatera tillbaka till, oavsett var och hur vi utövar vårt yrke.

I månadsskiftet mars/april hade jag den stora förmånen att vara inbjuden gäst till AOTA:s Centennial Conference i Philadelphia där hundraårsjubileet uppmärksammades på ett storslaget sätt. Jag vill avsluta denna ledartext med några ord ur det tal som jag hade äran att få hålla inför öppningsceremonins 12 000 deltagare.

”A history of 100 years might seem long, but I ­believe that we have just started. The potential of our profession is huge. We are crucial in the creation of an equal, healthy and sustain­able world, and we will continue to develop for at least 100 years more.”

Så låt oss fira vår historia, vår nutid och vår framtid.

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 3, 2017

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2017-05-09

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.