Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Tio miljoner möjligheter

”Jag kan inte bara se kris och missförhållanden.”

Ida KåhlinSveriges befolkning har ökat snabbt de senaste åren. Bara några veckor in på 2017 passerade vi tio miljoner invånare. Men vad vet vi om dessa tio miljoner? Mot bakgrund av den demografiska utvecklingen och statistik kring hälsa och lärande – en hel del. Vi vet exempelvis att andelen äldre i vårt samhälle stadigt ökar och särskilt gruppen multisjuka, sköra äldre. Vi vet att vi generellt har en god hälsa samtidigt som hälsoläget varierar kraftigt mellan olika grupper i samhället. Vi vet också att alltför många barn och unga inte klarar utbildningsmålen och att allt fler i yrkesverksam ålder drabbas av psykisk ohälsa med långa sjukskrivningar som följd. Vi ser en ökad ekonomisk polarisering och stora skillnader i livsvillkor, faktum som vi inte riktigt är vana vid i vårt Välfärdssverige. Tyngd av den senaste tidens debatter om kris och missförhållanden inom skola, vård och omsorg är det lätt att tänka – hur ska våra resurser räcka till? Hur ska vi professionsutövare som finns inom vård, skola och omsorg orka? Hur ska Sverige kunna behålla sin välfärd och skapa förutsättningar för en god utveckling och hälsa i hela befolkningen?

Som arbetsterapeut vill jag gärna vända på perspektivet. Vi är nu tio miljoner människor som på olika sätt kan bidra till att bevara välfärden i vårt land.  Bland dessa tio miljoner finns många olika erfarenheter som berikar vårt samhälle, mångfald som skapar förutsättning för förändring och förbättring. Enligt vår etiska kod är varje människa en autonom varelse som är aktiv och utvecklingsbar. Människans utveckling, upplevelse och förståelse av omvärlden förutsätter aktivitet och delaktighet. Inte minst kan människan påverka sin hälsa genom aktivitet och delaktighet. Människans aktivitet och delaktighet är begrepp som för mig som arbetsterapeut är centrala för bibehållandet och utvecklandet av samhällets välfärd.

Min utgångspunkt är att alla kan och alla ska ges jämlika förutsättningar att bidra. Det är en hållbar samhällsutveckling. Jag kan inte bara se kris och missförhållanden. Jag ser tio miljoner möjligheter.

Vårt aktivitetsvetenskapliga perspektiv om inter­aktionen mellan individ, aktivitet och miljö gör oss till en central aktör när det gäller att se den unika kapaciteten hos varje individ. Tillsammans med andra professioner inom vård, skola och omsorg kan arbetsterapeuters kompetens användas för att skapa förutsättningar för att varje individ ska kunna använda sin fulla potential. Våra insatser kan och borde i mycket högre grad användas i verksamheter där vi i dag ser sam­hällets största utmaningar – i skolans elevhälsa, i verksamheter för nyanlända, i arbetsrehabilitering och i förebyggande och hälsofrämjande insatser till äldre. Listan kan göras lång och den gemensamma nämnaren är tillsammans. Ingen enskild profession är lösningen på välfärdens ut­maningar. Den akuta krisen inom akutsjukvården kommer inte att lösas bara genom att anställa fler sjuksköterskor. Alla behövs utifrån sina unika perspektiv och det är tillsammans som vi kommer att göra skillnad.

I det viktiga arbetet tillsammans med andra professioner måste vi hålla fast vid vårt perspektiv och fortsätta sträva efter att alla människor ska kunna vara delaktiga och bidra till samhället ut­ifrån sina villkor. Det handlar om att skapa tio miljoner möjligheter. 

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2017-03-27

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.