Hoppa till innehåll

Ledare av Ida Kåhlin: Elevhälsan nästa

Om vi ska komma till rätta med de problem vi har kring ojämlik hälsa i Sverige måste vi börja i rätt ände. Tidiga insatser är avgörande – de förebygger utanförskap och ohälsa och de bidrar till ett hållbart sam­hälle. Visst ser vi en positiv trend när det gäller antalet arbets­terapeuter som anställs i skolan, men det går för långsamt.

Ida KåhlinUnder denna höst har vi gång på gång uppmärksammats om att skolan brister i tillgänglighet för elever med olika former av funktionsnedsättning. Barn, ungdomar och deras föräldrar vittnar om att de inte får det stöd de behöver i skolan och i en rapport från Skolverket framkommer att skolornas lärmiljö inte är anpassad för att möta de behov eleverna har, särskilt när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och nedsatt rörelseförmåga. En skola som ger förutsättningar för ett jämlikt lärande är en betydande samhällelig angelägenhet. Det finns en nära koppling mellan hälsa, lärande och utbildning. I det delbetänkande från regeringens kommission för jämlik hälsa som släpptes tidigare i höstas poängteras att tidiga insatser till barn på många sätt har en avgörande effekt för utveckling och hälsa senare i livet. De hälsoskillnader vi i dag ser är dessutom särskilt tydliga för personer som inte gått ut gymnasiet och för särskilt utsatta grupp­er som personer som lever med en livslång funktions­nedsättning. 

Jag är övertygad om att om vi skapar förutsättningar för jämlikt lärande kan vi också bidra till ett mer jämlikt hälsoläge i vårt samhälle. Regeringen har satt upp ett mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är ett ambitiöst mål. Hälsoklyftorna i vårt samhälle har snarare ökat än minskat de senaste åren, det är en trend som måste brytas. Vi arbetsterapeuter är en av de professioner som kan bidra till regeringens mål, särskilt om våra komp­etenser i högre utsträckning skulle tas tillvara i skol­an. Om vi ska komma till rätta med de problem vi har kring ojämlik hälsa i Sverige måste vi börja i rätt ände. Tidiga insatser är avgörande – de före­bygger utanförskap och ohälsa och de bidrar till ett hållbart samhälle. Visst ser vi en positiv trend när det gäller antalet arbetsterapeuter som anställs i skolan, men det går för långsamt.Det var därför glädjande att för några veckor sedan få höra gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i TV4-soffan säga att arbetsterapeuter kan spela en jättestor roll för att anpassa skolan efter elevernas behov. För oss som profession är det ett viktigt ställningstagande från den nationella politikens sida. Jag anser att skolvärlden ska lyssna på sin minister och på allvar se över vilka kompetenser de behöver i sin verksamhet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett jämlikt lärande. 

Det är dags att arbetsterapeuter på allvar blir en del av elevhälsans team. Det är en nationell angelägenhet som kräver nationell styrning. Min uppmaning till alla skolpolitiker – styr för jämlikt lärande så får vi en mer jämlik hälsa på köpet.

Läs och sprid gärna vår nya broschyr För ett jämlikt lärande – arbetsterapeutens roll i skolan

Ledare ur Arbetsterapeuten nr 7, 2016 

Ansvarig för sida:

Ida Kåhlin 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Förbundsordförande

E-post:
Uppdaterad: 2016-11-16

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.