Hoppa till innehåll

TA | Vill förmedla kunskap och utveckling

Hur är det att gå från att vara arbetsterapeut till att vara specialist? Karin Bengtsson från Rehabenheten i Alvesta kommun föreläste om den förändrade arbetsrollen och sitt arbete med fallprevention bland äldre.

Text: Stina Johansson

Karin Bengtsson inledde med ett citat av Carolina Klüft – ”Hälsa är att kliva upp på morgonen och känna att det är rätt gött att leva.”

– Det är dit jag strävar för att de äldre jag arbetar med också ska känna att livet är gött, sa hon.

I Alvesta kommun fanns det inte någon specialist i arbetsterapi och syftet med studien På obruten mark – från arbetsterapeut till specialist var att visa vad rollen som specialist skulle kunna innebära för en arbetsterapeut i kommunen.

Exempel på arbetsuppgifter är att söka den senaste kunskapen och att sprida den vidare till kollegor, till teamet, äldre, anhöriga och olika samhällsorganisationer.

Karin Bengtsson blev arbetsterapeut för 21 år sedan och har jobbat i Alvesta kommun i 17 år. Man utgår från ett salutogent synsätt och Karin Bengtssons arbetsuppgifter har varit att handleda rehabpersonal och anhöriga, att göra aktivitetsbedömningar i den fysiska miljön, både i hemmet och i särskilt boende och att ge god vård genom att den äldres kompetens tas tillvara.

– Min vision är att arbetsterapi i Alvesta kommun ska bli mer evidensbaserad och att våra åtgärder ska gå att mäta, sa Karin Bengtsson.

Hon pekade på att aktivitet och hälsa hör ihop och att äldre genom aktivitet och delaktighet kan påverka sin hälsa. Men om en äldre person har fallit en gång uppstår rädslan att det kan hända igen. Fall hos äldre är ett folkhälso-problem och de flesta fall i kommunen inträffar i sovrummet eller i hallen. Enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är möbler oftast den utlösande faktorn, liksom mattor.

– Det finns evidens för att riskbedömningar och anpassningar i hemmet som implementerats av en arbetsterapeut minskar antalet fall och risk för att falla, särskilt bland äldre med hög fallrisk och att utprovning av hjälpmedel som en del av miljöbedömningen påverkar den äldres funktionella förmåga, sa Karin Bengtsson.

Hon rekommenderade att ge strategier till äldre och till anhöriga hur de kan förhindra fall och att utmana rädslan i aktiviteter som äldre vill utföra.

– Det är också viktigt att bemötandet sker utifrån varje individ och inte utifrån en hel grupp äldre.

I dagsläget finns ingen specialisttjänst i Alvesta kommun, men Karin Bengtsson berättade att hennes chef hoppas att Karin ska kunna börja jobba med utvecklingsarbete en dag i veckan i höst.

– Som specialist ska jag ta initiativ till att skapa arbetsterapiprogram, att olika bedömningsinstrument används och att arbetsterapi i Alvesta kommun blir evidensbaserad så långt det är möjligt.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.