Hoppa till innehåll

TA | Tydlig befattningsbeskrivning på Sahlgrenska

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg har man en särskild karriärväg för specialister i arbetsterapi. Kerstin Kåmark är en av årets nya specialister.

Text: Stina Johansson

På Sahlgrenska i Göteborg finns tydliga befattningsbeskrivningar.

– Det är skönt att veta vad som förväntas av mig. Som specialist ska jag bland annat fungera som kunskapsförmedlare och hålla mig ajour med ny forskning, sa Kerstin Kåmark.

Hon berättade att det i nuläget finns sex specialister i arbetsterapi inom
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det skulle bli en bättre struktur om tid kunde avsättas för utvecklingsfrågor. Att frigöra tid för dessa frågor i mitt kliniska arbete blir svårt i perioder av hög frånvaro i arbetsgruppen.

Än så länge har tre av specialisterna i arbetsterapi specialisttjänster och två väntar på att deras tjänster ska konverteras, något som förhandlas med FSA. En specialisttjänst innebär tid för utveckling och högre lön, 1 500 kr mer i månaden i dagsläget. Det är specialisterna och deras närmaste chef som planerar när konvertering är möjlig. Målet är att alla specialister ska ha en specialisttjänst liksom att 25 procent av arbetsterapeuterna ska vara specialister.

– Vi arbetsterapeuter är lite rädda för att sticka ut och jag känner att jag nu har mandat att ta ett större ansvar när det gäller utvecklingsfrågor.

Under torsdagen föreläste Kerstin Kåmark om specialistarbetsterapeutens roll på en strokeenhet; Informerad och delaktig patient javisst, men hur?

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.