Hoppa till innehåll

TA | Studier om arbetsförmåga engagerade

Under onsdagseftermiddagen bjöd At-forum på ett antal föreläsningar om arbetsförmåga.

Text: Stina Johansson

– Man kan se att det finns en god överensstämmelse mellan primärvården och Försäkringskassan när det gäller bedömning, och när primärvårdsläkarna använder termer ur ICF förstår Försäkringskassan mycket bättre vad det handlar om. Ett gemensamt språk är alltså viktigt, sa Anna Arnerwik som jobbar inom primärvården i Skaraborg och som presenterade sin kandidatuppsats på At-forum.

Aktivitets- och funktionsbedömningarna, som utfördes under 2011 på Primärvårdsrehab Skövde, undersöktes och data samlades in från läkarnas journaler och dokument samt från Försäkringskassan.

Överensstämmelsen visade sig vara högst för de personer som blivit bedömda att inte ha någon arbetsförmåga alls.

Primärvårdsrehab visade sig vara ett stort och viktigt led i primärvårdsläkarnas arbetsförmågebedömning.

Monica Bertilssons föreläsning handlade om hur det är att arbeta när man har en depression och känner ångest. Hon arbetar som doktorand inom socialmedicin, Göteborgs universitet. Det framkom att många sjuka inte längre kände igen sig i sitt eget arbetssätt eller sina beteenden. Att hantera arbetsflöde eller samspel med andra visade sig vara svårt.

– Arbetsglädjen påverkas. De har ett inre motstånd som måste övervinnas dagligen och stundligen. Några berättade att det kändes som att gå i sirap. Flera av de intervjuade angav att det var som att vara främling i sitt eget arbetsliv, sa Monica Bertilsson.

Resultatet av studien kan användas för att öka förståelsen för denna målgrupp och för att underlätta anpassning av arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Monica Bertilsson tipsade om att tidigt i rehabiliteringen låta klienten identifiera en arbetsuppgift som kan ge daglig energipåfyllning.

En annan forskningsstudie som presenterades var arbetsgivares uppfattningar om arbetsförmåga och erfarenheter av anställda med psykisk ohälsa. Inger Jansson från Nyckeln kurs- och kompetenscenter, landstinget i Kalmar, och doktorand, Hälsohögskolan i Jönköping, berättade om svaren från tolv arbetsgivare. Bland annat ansågs grundläggande förmågor vara att komma i tid, vilja lära nytt, vara lojal, engagerad, kunna ta till sig kritik, vara självstyrande, vara fokuserad och ha överblick, prestera snabbt men kvalitativt och kunna företräda företaget utåt.

Anpassningsstrategier som användes för anställda med psykisk ohälsa var byte av arbetsgrupp eller arbetsuppgifter, fysisk anpassning och stöd i att fokusera på det väsentliga.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.