Hoppa till innehåll

TA | För små resurser

Hur mycket kunskap finns det i de beslutande organen om rehabilitering och området arbetsterapi? Det har varit stora nedskärningar, arbetsterapi prioriteras ingenstans. Nyckeltalen, den minsta tillåtna resursmängden, är mycket lågt räknade, 0,8 per 10 000 vårdpoäng. Vårdcentralerna köper minsta möjliga och arbetsterapeuterna förväntas leverera betydligt mer än vad vårdcentralerna vill betala för, vilket ger en ohållbar arbetssituation.

Konsekvensen är en splittrad arbetssituation, där många arbetar på två eller flera vårdcentraler. Våra resurser är nu så små att väntetiderna blir allt längre, servicen sämre och vi har allt svårare att klara behovet av arbetsterapeutiska
åtgärder/insatser i Närsjukvården Halland.

Ersättningssystemen får konsekvenser. Handpatienter behandlas av alla oavsett kunskap, med mer fokus på pengar än på kvalitet. Handkirurgipatienter lotsas direkt ut till varje vårdcentral. Passiv listning går i vissa områden direkt till privata vårdcentraler.

En säker och trygg vårdkedja, oavsett huvudman, är viktigt. Rapporter och överlämningar måste fungera.

För att vi ska bli starka som rehabaktörer vore en sammanhållen organisation som servar de regionala vårdcentralerna att föredra.

Patienternas nöjdhet har utvärderats och påtalats flera gånger, men ingen har frågat om personalen är nöjd? Denna viktiga utvärdering saknas.

Vårt mål är att ha god kompetens och kunna erbjuda patienterna vi behandlar en hög kvalitet och en jämlik rehabilitering.

Arbetsterapeuterna vid Närsjukvården i Halland

”Öppen för diskussion och dialog”

Mats Eriksson svarar på arbetsterapeuternas synpunkter.

En uppföljning av personalens nöjdhet saknas?

– Medarbetarnas synpunkter kan alltid lämnas till chefer eller förtroendevalda i enskilda frågor. Vi gör medarbetarenkäter på totalen, det skulle bli många enkäter om vi skulle fråga medarbetarna om alla våra beslut. Man är alltid välkommen med synpunkter.

Då är du positiv till en diskussion och dialog med rehabiliteringspersonalen?

– Alla är alltid välkomna att lämna synpunkter och förslag.

Även en diskussion och dialog på ett kretsmöte med FSA?

– Jadå.

Anki Wenster

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.