Hoppa till innehåll

TA | Engagemanget tryter

Redaktören har ordet

Att komma i tid, vilja lära nytt, vara lojal och engagerad, är några av de grundläggande arbetsförmågor som arbetsgivare uppskattar, enligt ett seminarium på At-forum med doktoranden Inger Jansson, Hälsohögskolan i Jönköping. Hon arbetar till vardags på Nyckeln kurs- och kompetenscenter i Kalmar.

Jag tror inte jag säger för mycket om jag påstår att arbetsterapeuter runt om i landet är just det – lojala, engagerade och intresserade av att lära nytt. Jag tror nog också att ni kommer i tid till jobbet.

Men nu tryter engagemanget i spåren av vårdvalsreformen. Vårdval i fokus är tema i detta nummer, med nedslag i Stockholm, Halland och Jönköping.

Vi har satt rubriken Är du lönsam, lille vän på artikeln om Stockholm, en parafras på Peter Tillbergs välkända målning Blir du lönsam, lille vän från början av 1970-talet, som föreställer fjärdeklassare i Korsavadskolan, ett klassrum i Simrishamn.

För problemet är att arbetsterapeuter inte är lönsamma i det ersättningssystem Stockholm valt för rehabilitering, hur mycket de än jobbar och sliter. Vissa arbetsuppgifter ersätts inte alls, som samordning, telefonkontakter och all den administration som krävs kring varje patient.

Eller att vårdkonferenser med patienter inte räknas, bara utan! Det om något strider mot professionens grundläggande värderingar om delaktiga patienter. Tid för transporter ersätts inte heller och Rehab Södra har ett stort upptagningsområde. Man kan som biträdande verksamhetschefen Ann Ekström, själv arbetsterapeut, onekligen undra om de som beslutat om ersättningssystemet har någon kunskap om vad arbetsterapeuter gör.

I Jönköping har två stora vårdreformer på varandra ställt till problem, först vårdvalet och sedan kommunaliseringen av hemsjukvården. Där byter Ulrica Nilsson jobb, hon har tröttnat på sin splittrade arbetssituation med två arbetsplatser och tre uppdrag. I Halland har man liknande problem, för små resurser och patienterna får vänta allt längre på hjälp. Att patienterna drabbas är allvarligt.

Då är det mycket roligare att berätta att ansökningarna till arbetsterapeutprogrammen har ökat med 40 procent jämfört med förra hösten, mest av alla utbildningar, visar siffror från Universitetskanslerämbetet (tidigare Högskoleverket). Grattis!

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-11

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.