Hoppa till innehåll

TA | En betydelsefull bok om synnedsättning

Bokrecension av "Se på mitt sätt – om barn och unga med synnedsättning".

Titel: Se på mitt sätt – om barn och unga med synnedsättning, Studentlitteratur
Redaktör: Ulla Kroksmark

Se på mitt sätt ger värdefull information för arbetsterapeuter inom habilitering men också för studenter, föräldrar och ungdomar med synnedsättning. Boken tar
ett samlat grepp om vilka stödinsatser barn med svår synnedsättning behöver för att utvecklas och delta i olika aktiviteter under uppväxten. Arbetsterapi, design, kulturgeografi, medicin, psykologi och specialpedagogik är ämnen som ingår. Redaktören har med hjälp av författare som representerar olika professioner sammanställt möjliga och tillgängliga åtgärder som kan erbjudas barn med synnedsättning.

Det inledande kapitlet är en fiktiv berättelse om hur det är att växa upp med synnedsättning, från småbarnsåren till det första jobbet. Berättelsen är skriven utifrån erfarenheter från kontakter med flera barn som är blinda, deras föräldrars berättelser om givna insatser och från observationer i hemmet, förskolan och skolan, samt författarens egna studier och ytterligare intervjuer. Ett intressant kapitel, som ger förståelse för hur det kan vara att leva med grav synnedsättning samt tips, idéer och strategier som ger stöd i vardagen.

Andra delar i boken handlar om synutveckling och synfunktion, att utforska omvärlden, hur det tidiga samspelet kan påverkas, ljudets betydelse för att uppfatta omgivningen, att vara delaktig i vardagens aktiviteter, den fysiska miljöns utformning för att underlätta delaktighet, den sociala delaktigheten med kamrater samt tekniska hjälpmedel som resurs och hinder.

Bidragen i denna bok handlar till stor del om omgivningen och miljön, om hur och vad som stimulerar och utmanar barnets förutsättningar och lockar till aktivitet. En ung kvinna med synnedsättning har skrivit det avslutande kapitlet vilket handlar om hennes reflektioner kring sin uppväxt.

Boken är inspirerande och bidragen grundar sig antingen på forskningsbaserad eller praktikbaserad evidens och förmedlar kunskap om människor med nedsatt syn.

Britt-Marie Andersson, leg. arbetsterapeut

Gunilla Leinsköld, leg. arbetsterapeut

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.