Hoppa till innehåll

TA | Elva nya specialister

På torsdagen gav elva arbetsterapeuter sina specialistföreläsningar som avslutar utbildningen till specialist i arbetsterapi.

Text: Stina Johansson

FSAs förbundsordförande Lena Haglund höll ett tal för de elva specialisterna under torsdagskvällens mingel och delade ut diplomen tillsammans med Ing-Britt Häger, ordförande i FSAs specialistråd.

– Det finns i dag 70 specialister i arbetsterapi och vi kommer att följa er i alla våra råd, utskott och arbetsgrupper.

Lena Lundman Myrlund från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå berättade att anledningen till att hon valde att läsa till specialist var att hon har en inre drivkraft att utvecklas och att hon vill höja nivån på arbetsterapeutyrket.

– Inom landstinget i Västerbotten har man utarbetat en befattningsbeskrivning för specialister i arbetsterapi.

Det har man även på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg (läs mer på sid 24), men så ser det inte ut överallt.

Lisbeth Nilsson, doktor i medicinsk vetenskap och ny ledamot i specialistrådet, sa att hon upplever att många lyssnar mer till en specialist än till en doktor.

Utbildningen till specialist som funnits sedan 2002 omfattar sammanlagt 40 veckor uppdelade på en professionskurs (10 v), ett antal valbara funktionskurser (10 v) och en specialistkurs (20 v).

Förkunskapskraven är att vara legitimerad arbetsterapeut, ha en magisterexamen i arbetsterapi och fem års yrkeserfarenhet, varav minst två år inom ett specialistområde.

Individuell ansökan och utbildningsplan godkänns av FSAs specialistråd, som även utfärdar specialistbehörighet. Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar.

En undersökning som gjordes 2009 visade att samtliga specialister då hade någon form av utvecklingsansvar och skattade drivkrafterna, möjligheten att kunna påverka och egen utveckling högt. Läs mer i TA nr 2/12.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.