Hoppa till innehåll

TA | Årets största evenemang för arbetsterapeuter

I april var det dags för ett nytt At-forum, denna gång i Stockholm. Drygt 800 arbetsterapeuter fick ta del av det senaste inom forskningen och träffa nya och gamla vänner.

Text: Stina Johansson

De drygt 800 deltagarna på Stockholmsmässan den 24–25 april kunde välja mellan ett 80-tal muntliga presentationer, som ofta blev fullsatta och deltagarna fick köa. Utöver det fanns 30 posters, 13 workshops och miniseminarier samt 11 specialistföreläsningar. Ett gediget smörgåsbord och inte alltid så lätt att välja. Dessutom bjöds på nyheter i utställningen.

FSAs förbundsordförande Lena Haglund hälsade välkommen och berättade bland annat att 15 arbetsterapeuter disputerat sedan förra At-forum 2011.

Invigningstalare var Mille Millnert, generaldirektör för Vetenskapsrådet och professor vid Linköpings universitet. Han pekade på att Vetenskapsrådet är den enda forskningsfinansiär som har lagstöd. Rådets uppgift är att stödja grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Förra året tog man emot över 5 000 ansökningar till olika forskningsprojekt och beviljade drygt 1 000.

Ett av regeringsuppdragen är ett riktat stöd till de främsta forskarna. Det innebär ett garanterat forskningsstöd i tio år utan några halvtidskontroller. På det viset hoppas Vetenskapsrådet att forskarna ska få större möjligheter och mer mod att attackera problem som kan leda till stora genombrott.

I dagsläget stöder vetenskapsrådet åtta projekt om sammanlagt 15 miljoner, som har en arbetsterapeutisk anknytning.

Anders Björnsson, historiker och författare, pratade om sin bok Organisationen som skapade en profession som gavs ut förra året. Han berättade att den svenska arbetsterapeuten föddes i samma ögonblick som den svenska välfärdsstatens expansion inleddes efter andra världskriget.

– Man använde en professionsstrategi som skiljde sig från andra yrkesgruppers, det vill säga man vidgade kompetensen för att göra sig optimalt tillgängliga, vilket var en framgångsrik metod.

Anders Björnsson fick signera många böcker i FSAs aktiva monter efter invigningen. Där visades också de fyra filmer förbundet tagit fram för att inspirera arbetsterapeuter att prata om levnadsvanor – rökning, alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Professor Lena Borell talade om människovärdet och underströk att det inte är knutet till prestation.

– De som inte levererar eller presterar har också rätt att uppleva mening i vardagen. Därför är vårt uppdrag som arbetsterapeuter att upprätthålla idén om alla människors lika värde och rätt till aktivitet.

– I framtiden kommer äldre med funktionsnedsättningar att vara en mycket stor grupp som behöver arbetsterapeutinsatser. Ny biomedicinsk forskning har visat att de som inte har några sociala relationer riskerar mycket negativa hälsoeffekter, exempelvis nedsatt immunförsvar, hjärtkärlproblem, diabetes och kognitiva nedsättningar.

Så många som 40 procent av de äldre i dag upplever ensamhet och saknar ett socialt sammanhang. Lena Borell menade att arbetsterapiinsatser kan bidra till att bryta social isolering och utanförskap.

– Forskning inom arbetsterapi visar att man känner sig mindre ensam när man får göra saker tillsammans med andra. Arbetsterapeuter inom primärvård och kommun funderar just nu på hur man kan arbeta med detta. Ett nytt sätt skulle kunna innefatta att bygga nätverk för de mer utsatta.

I november förra året avgick Birgitta Bernspång, professor i arbetsterapi vid Umeå universitet, efter sex år som chefredaktör för SJOT, Scandinavian Journal of Occupational Therapy. Hon berättade om tidskriftens utveckling och att hon under senare år med glädje sett en hundraprocentig ökning av antalet manus. 

– Dessutom har den så kallade impactfaktorn, som främst bygger på citeringsfrekvensen, ökat från 0,657 år 2010 till 1.070 2011, vilket är mycket positivt, sa Birgitta Bernspång.

Anita Björklund, professor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan i Jönköping, tillträder nu som chefredaktör och berättade om visionerna för SJOT. 

– Vi vill rekrytera fler reviewers, alltså granskare, och förfina och snabba upp granskningsprocessen. Att få ett större inflöde av artiklar och därmed högre kvalitet är målet. Vi kommer också att jobba för en större spridning internationellt och höjd citeringsgrad.

Lousie Hoffsten berättade om den objudna gästen, att hon i mitten av 90-talet fick diagnosen MS och om sina erfarenheter av sjukvården och arbetsterapi.

– Många gånger kändes det hopplöst, men på arbetsterapin fick jag testa
silversmide och kom på att jag kunde virka i silvertråd. Lusten och kreativiteten kom tillbaka och det var roligt att virka armband och kunna ge bort till vänner. Jag blev delaktig i ett sammanhang och det kändes inte ensamt längre.

Sist men inte minst presenterades två nya hedersmedlemmar i FSA: Inga-Britt Lindström och Åke Lindström. De fick långa och varma applåder för sina insatser genom åren. Inga-Britt var under tre decennier förbundsordförande för FSA och organisationen växte under den tiden från 500 medlemmar till 10 000.

Ett aktivt påverkansarbete ledde fram till den i dag väl etablerade akademiska utbildningen till arbetsterapeut och Inga-Britt har stor del i den tydliga förankring yrket har i dag inom hälso- och sjukvård och inom omsorg.

Åke Lindström var i många år kansli- och förhandlingschef med ansvar för både FSA, DIK och Naturvetarna och förhandlade för alla tre förbunden i Saco-K. Han har alltid visat på arbets-terapeuternas kompetens och nytta.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.