Hoppa till innehåll

TA | Årets kvalitetsutmärkelse till Karolinska

Att vara en stor professionsklinik ger utvecklingskraft och är en grund till att Karolinska Universitetssjukhusets arbetsterapiklinik får årets kvalitetsutmärkelse.

Text: Jane Bergstedt

Att få överblick över allt de åstadkommit på arbetsterapikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset var en utmärkt sidoeffekt av beslutet att ansöka om FSAs kvalitetsutmärkelse.

– Det är viktigt att stanna upp någon gång då och då och faktiskt få känna sig lite nöjd. Att vi sedan vann är ju fantastiskt, säger verksamhetschefen Karolina Behrnsten sedan ett och ett halvt år, tidigare chef i åtta år i första linjen.

80 personer arbetar på den stora arbetsterapikliniken, en av sex hälsoprofessioner som man nu benämner arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer, kuratorer, logopeder och dietister. Efterfrågan på deras tjänster beräknas öka och de jobbar ofta tillsammans i olika konstellationer.

– Sammanslagningen av Karolinska och Huddinge 2004 gav en tydlig skjuts åt kvalitetsarbetet. Vi var flera enheter som skulle bli en klinik och vi behövde jobba ihop oss om gemensamma arbetssätt och rutiner. Kliniken består i dag av fem sektioner, berättar Karolina.

Karolinska gör varje år en Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsbokslut och alla kliniker medverkar. En gång om året anordnas en klinikdag på arbetsterapikliniken som 2011 ägnades åt kvalitet. Det var då som man också bestämde sig för att söka FSAs kvalitetsutmärkelse.

– Vi gjorde en så kallad SWOT-analys av våra styrkor och svagheter som
utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Att vara en stor professionsspecifik klinik ger utvecklingskraft, menar Karolina Behrnsten. Samtidigt förväntas förstås alla kliniker på ett universitetssjukhus arbeta med utveckling. Man har nära till både utbildning och forskning.

– Alla här medverkar på något sätt i kvalitetsarbete, men vi brukar inte prata i termer av kvalitet eller gjorde inte det tidigare i alla fall. Det handlar om ständig utveckling av verksamheten, antingen det är kartläggningar i basverksamheten med registreringar och dokumentation eller projekt och grupper av olika slag.

Utmärkelsen lyfter fram de olika arbetsterapiprogrammen för olika patientgrupper inom kliniken, de finns exempelvis för stroke, för onkologi, för barn, för reumatoid artrit och personer med ryggmärgsskador. Fem program fanns med i ansökan, ett höll på att revideras, så i dag finns sex. Det var en av de efterfrågade kvalitetsindikatorerna för årets utmärkelse.

– Målet är att säkerställa evidens för allt vårt arbete och när så inte är möjligt talar vi om konsensus, som tas fram i samarbete med andra arbetsterapikliniker och universitetssjukhus i Sverige och utomlands. Vi arbetar fram både program och lokala instruktioner. De granskas och antas av vår Utvecklings- och Forskningsorienterande grupp, UFO, för en viss tid, vanligen ett par år, och revideringsdatum fastställs.

UFO-gruppen inrättades 2009 som ett led i tjänstestrukturutvecklingen på kliniken. Fyra nivåer finns, arbetsterapeut, arbetsterapeut med specialfunktion (magisterexamen), specialistarbetsterapeut och arbetsterapeut med doktorsexamen. Medlemmarna i UFO har till uppgift att främja utveckling och forskning och medverkar i projekt.

En medarbetare på kliniken har arbetat 25 procent som vårdutvecklingsledare och varit kursansvarig för EBV-kursen (EvidensBaserad Vård) som hålls två gånger per termin.

Den andra delen som ledde till priset är att kliniken mäter patienternas
delaktighet i utredning och intervention som en del i patientnöjdhetsenkäten.

2011 inrättades också en kvalitetsverkstad, som inte är något rum utan mer en virtuell mötesplats för arbetet med utveckling och kvalitet. Karolina påpekar att samtidigt som man alltid ska utföra arbetet enligt programmen så måste man också gå utanför ramarna någon gång och pröva nya arbetssätt, eftersom det händer saker hela tiden.

– Vi har stor fördel av att leva i KI-miljön, nära till både forskare och studenter. Och vi deltar i vetenskapliga kongresser, söker i forskningsbaser och litteratur. I vårt årliga klinikforum medverkar medarbetare och berättar om sitt arbete, stort som smått, för att informera om vad som händer på kliniken, som ju är stor, och för att lära av varandra.

– Kliniken har tre uppgifter, fortsätter Karolina, att behandla patienter, att ha kontakt och medverka på utbildningarna, bland annat genom att handleda studenter, och medverka i forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi arbetar hela tiden framåt. Det här är en spännande arbetsplats.

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-10

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.