Hoppa till innehåll

TA | Arbetsmiljön påverkar sömnen

Personer med stöd på jobbet, möjlighet till kontroll över arbetet och som känner sig rättvist behandlade har mindre sömnstörningar, det visar en ny systematisk utvärdering från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Det finns vetenskapligt stöd för sambandet mellan arbete och sömn. Goda arbetsförhållanden ger mindre sömnstörningar. Rapporten har också funnit vad i arbetet som ger högre förekomst av störd sömn.

Exempel är alltför höga krav, psykiskt ansträngande arbete och mobbning på arbetsplatsen. Även de som har ett arbete där belöningen är låg eller inte står i proportion till ansträngningen har mer sömnstörningar. Det kan handla om lön eller uppskattning.

Personer som arbetar skift har mer sömnstörningar. De som slutar arbeta skift får bättre sömn, visar SBU:s granskning.

Både kvinnor och män ingår i forskningen, men studierna presenterar sällan resultat ur könsperspektiv. Det kan alltså finnas skillnader mellan könen som ännu inte uppdagats.

SBU har granskat den samlade internationella forskningen på området. Projektgruppen har gått igenom nästan 8 000 sammanfattningar av forskningsartiklar. Rapporten finns att ladda ned på SBU:s webbplats, www.sbu.se.

Källa: SBU

Ansvarig för sida:

Gelinda Jonasson 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Kommunikatör och webbredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-06-11

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.