Hoppa till innehåll

TA nr 4

2013-06-11 TA | Vårdvalens ersättningssystem måste förbättras

Ledare av Lena Haglund, ordförande, FSA.

2013-06-11 TA | Engagemanget tryter

Redaktören har ordet

2013-06-11 TA | Arbetsmiljön påverkar sömnen

Personer med stöd på jobbet, möjlighet till kontroll över arbetet och som känner sig rättvist behandlade har mindre sömnstörningar, det visar en ny systematisk utvärdering från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Det finns vetenskapligt stöd för sambandet mellan arbete och sömn. Goda arbetsförhållanden ger mindre sömnstörningar. Rapporten har också funnit vad i arbetet som ger högre förekomst av störd sömn.

2013-06-11 TA | Ny vice ordförande i SVERI:s styrelse

Svenska Kommittén för Rehabilitation International (SVERI) arbetar för att främja rehabilitering, habilitering och forskning inom handikappområdet. FSAs andre vice ordförande Karin (Kajsa) Samuelsson har utsetts vill vice ordförande. Hon har varit ledamot i styrelsen sedan 2012.

2013-06-11 TA | Nytt forum för appar

Nyligen öppnade ett nytt forum, Appar för kommunikation, på Hjälpmedelsinstitutets webbplats (www.hi.se/kommunikationsappar). Där samlas information under rubriken Appar som stöd, som ska hjälpa inte minst arbetsterapeuter att navigera i app-djungeln.

2013-06-11 TA | Hallå där ...

... Gunner Gamborg, ordförande för danska Ergoterapeutforeningen.

2013-06-11 TA | Vårdvalet – så fungerar det

Valfrihetssystemet inom vården är till synes enkelt, medborgarna kan välja fritt mellan offentliga och privata leverantörer. Men när det gäller ersättningssystemen blir det mer komplicerat och kan se mycket olika ut.

2013-06-10 TA | Är du lönsam, lille vän?

Vårdvalets konsekvenser för Rehab Södra i Stockholm är mycket problematiska. Alla yrkesgrupper ersätts enligt samma modell och många arbetsterapeutiska arbetssätt ersätts inte alls.

2013-06-10 TA | Mer makt åt invånarna

Hallands län med sina 300 000 invånare var pionjärer i Sverige när vårdval Halland infördes 2007. Mats Eriksson var då landstingsstyrelsens ordförande. Nu är han ordförande i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstyrelse och sedan 2011 även ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation.

2013-06-10 TA | För små resurser

Hur mycket kunskap finns det i de beslutande organen om rehabilitering och området arbetsterapi? Det har varit stora nedskärningar, arbetsterapi prioriteras ingenstans. Nyckeltalen, den minsta tillåtna resursmängden, är mycket lågt räknade, 0,8 per 10 000 vårdpoäng. Vårdcentralerna köper minsta möjliga och arbetsterapeuterna förväntas leverera betydligt mer än vad vårdcentralerna vill betala för, vilket ger en ohållbar arbetssituation.

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.