Hoppa till innehåll

TA | ”Vi måste hålla oss ajour och vara flexibla”

Att lyssna och skapa förutsättningar för en bra dialog, och samråda om lösningen, är det viktigaste i mötet med patienterna, anser arbetsterapeuterna Eivor Carlsson och Anneli Berndtsson.

Text: Ulla-Karin Höynä  
Foto: Lars Ardarve

Det har skett en successiv förändring under de senaste åren, menar arbetsterapeuterna Eivor Carlsson och Anneli Berndtsson på Ameka i Stenungsund, norr om Göteborg. Det är ett privat företag inom arbetsterapi med patienter i alla åldrar. De har vårdavtal med både primärvården och kommunen.En del patienter kommer på remiss, men många söker sig också hit på eget initiativ, vilket också blivit allt vanligare.

Jämfört med för 12 år sedan när Ameka startade är patienterna mer aktiva och pålästa. Det ställer andra krav på arbetsterapeuternas kompetens. Att lyssna är den främsta utgångspunkten för arbetet. Tidigare presenterade de ofta en färdig lösning för patienten och ibland ett helt paket med olika hjälpmedel.

Anneli Berndtsson menar att de fått lära om och arbeta utifrån ett annat tankesätt. De har också många patienter som kan sina sjukdomar.

– Samtalet är en viktig del i vårt arbete. Vi fokuserar på vad patienten berättar och vad de anser är viktigt och i vilken fas de befinner sig. Även om jag vet vad som skulle vara det bästa för patienten går jag inte in på det direkt, eller tar det jag tycker är viktigast först. Vi har lärt oss att stanna upp och tänka efter – var befinner sig patienten just nu i den här processen, förklarar hon.

– Vi föreslår lösningar, men det är patienten som avgör och har rätt att säga nej. Många gånger krävs det flera besök innan patienten är beredd att acceptera vårt förslag. Vi brukar lämna ett informationsblad i samband med patienternas första besök, som de kan läsa hemma i lugn och ro och fundera på hur de vill gå vidare med behandlingen, fortsätter Anneli Berndtsson.

Hon berättar att de gått kurser och fått handledning för att lära sig arbeta på ett annat sätt och möta förändringen. Hon nämner bland annat kognitivt förhållningssätt. I det fallet handlade det om att hantera svåra patienter. Kollegan Eivor Carlsson instämmer.

– Vi gör behandlingsplaneringen tillsammans med patienten. Vi talar om vad vi kan erbjuda och hjälpa till med. Jag tror det är bra för patienten att veta vilka ramar vi arbetar inom. Men det är inte säkert att patienten är mogen att ta emot hjälpen. Även om vi har samma arsenal som tidigare att erbjuda är det patienten som på ett tydligare sätt är med och planerar vilka åtgärder som ska sättas in, menar Eivor Carlsson.

På frågan om de ser några nackdelar med att patienten är aktiv och påverkar behandlingen, svarar de att det händer att de känner att det inte blev något bra jobb, när patienten inte tog till sig deras förslag. Men de har trots allt resonerat med patienten. Just vid det här tillfället gick det inte att nå dit de hade önskat.

– Det nya sättet att arbeta bygger på att vi är öppna gentemot patienten och håller oss mer ajour och är flexibla, sammanfattar Eivor Carlsson.  
 
I genomsnitt är det ganska få besök per patientärende. Men många patienter återkommer. En annan stor skillnad är att rådgivningen har ökat. Det kan vara ganska små ärenden, som att hitta vettiga hjälpmedel om man exempelvis har överansträngt en hand.

– Vi har märkt att många patienter googlar på Internet, men det är inte alltid som de talar om det. Det gäller särskilt ifråga om hjälpmedel, där patienterna ofta vet vad de vill ha, säger hon. 

Anneli Berndtsson tillägger att patienterna ibland kommer med egna förslag på lösningar för en behandling också.

– Vi har lärt oss att lyssna på sådana förslag och säga ”det här är något som jag får ta reda på mer om”, säger hon.

Varje år genomför de en patientenkät. Den tar upp bemötande, tillgänglighet och delaktighet. Resultatet är övervägande mycket positivt.

– Det är lika roligt varje gång. Det är sällan vi får negativ respons. Vid något tillfälle har vi fått synpunkter på att det varit brist på parkeringsplatser, säger Eivor Carlsson.   

I dag kan primärvårdspatienter söka sig till vilken rehab-mottagning de vill i Västra Götaland. Än så länge kan de inte lista sig. Vårdval Rehab (enligt LOV) planeras för primärvård i Västra Götaland från 2014.

Fakta: Ameka

  • Ameka startade 2001 med inriktning rehabilitering inom primärvård, hemsjukvård, äldreboende och handikappomsorg samt hjälpmedelshantering.
  • 14 anställda varav 7 arbetsterapeuter samt en verksamhetschef som också
    är arbetsterapeut.
  • Vårdavtal med Stenungsunds kommun för arbetsterapeut-, sjukgymnast-, logoped- och hjälpmedelstjänster.
  • Patienter främst från Stenungsund men även Orust, Tjörn och Kungälv, från såväl offentlig som privat vård. 

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-05-03

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.