Hoppa till innehåll

TA | Missa inte att ta ut examen

Den sista juni 2015 upphör möjligheten att ta ut kandidatexamen enligt den äldre examensordningen.

Detta innebär att du som påbörjat studier för att kunna få en kandidatexamen måste avsluta dessa i tid för att hinna ansöka om kandidatexamen före sista juni 2015. Totalt krävs 180 högskolepoäng för kandidatexamen och för att du ska veta vad som krävs för just dig så bör du snarast kontakta det lärosäte där du sist läste. Där finns studievägledare och programansvarig som kan hjälpa dig om du har funderingar kring möjligheten att uppnå kandidatexamen.

– Vi vet att det finns medlemmar som av olika anledningar inte slutfört sina studier, eller inte tagit ut examen trots att kurserna är slutförda. Därför uppmanar vi er att inte försitta chansen. Tag kontakt med lärosätet du senast läste vid och undersök hur du kan slutföra studierna, uppmanar Lena Haglund, ordförande i FSA.
 
Glöm inte heller att undersöka möjligheten till ekvivalering, att få tillgodogöra dig andra erfarenheter som du skaffat under din tid som yrkesverksam. Ibland kan exempelvis ett FoU-arbete i en verksamhet ekvivaleras och ge vissa poäng i en examen.

Kandidatexamen kan tas ut även efter 2015, men med förändrade, striktare krav jämfört med den äldre examensordningen.

Red.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-05-03

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.