Hoppa till innehåll

TA | Håller koll på forskningen

Utvecklande, meningsfullt och roligt. Så beskriver några deltagare från Centralsjukhuset i Kristianstad sitt samarbete kring en studiecirkel i kvalificerad artikelsökning, med FSAs evidensmaterial som underlag.

Text: Stina Johansson

Under Eiradagarna i Stockholm den 21–22 mars var arbetsterapeut Ingrid Isaxon och bibliotekarie Lotta Tebäck på plats för att presentera resultatet från sin studiecirkel.

– Cirkeln har bland annat lett fram till att arbetet med evidenssökning blivit effektivare och kontakten med det medicinska biblioteket har ökat och intensifierats, säger Ingrid Isaxon och fortsätter:

– Att vara van att granska vetenskapliga artiklar ger en särskild yrkesstolthet och det känns väldigt tillfredsställande att kunna förmedla de senaste forskningsrönen till patienterna.

Det hela började med att Ingrid Isaxon, som jobbar som arbetsterapeut på handkirurgen på Centralsjukhuset i Kristianstad, såg ett anslag om att sjukhusets medicinska bibliotek erbjöd hjälp med kvalificerad artikelsökning. Hon
tog kontakt med Lotta Tebäck och våren 2010 startade en studiecirkel med representanter från flera olika kliniker. Som studiematerial användes Sätt värde på arbetsterapi från FSA.

– Vi träffades en och en halv timme vid tio tillfällen under ett år och läste sammanlagt 40 artiklar. Varje artikel redovisades fortlöpande för respektive klinikteam, i mitt fall handteamet. Det ledde inte alltid fram till någon förändring av behandlingsmetoder, men gav viktig fördjupning och kvalitetssäkring. Det är viktigt att man känner att man är säker på det man gör, säger Ingrid Isaxon.

Responsen har varit positiv, både från teammedlemmar och från ledning.

Nu har studiecirkeln utvecklats till en artikelklubb. Bibliotekarie Lotta Tebäck hjälper till med den kvalificerade sökningen vad gäller sökord, databaser och hur man skapar alerts på sparade sökningar – precis som under studiecirkeln. Det innebär att medlemmarna får kontinuerlig kännedom om nya artiklar inom respektive område. 

– Lottas externa expertis har varit ovärderlig, det hade aldrig blivit så här bra utan hennes hjälp, säger Ingrid Isaxon.

Lotta Tebäck å sin sida uppskattar det ökade samarbetet med arbetsterapeuterna och kontinuiteten.

– Härnäst kommer vi att skapa en mapp över aktuella forskningsresultat så att tillgängligheten ökar ytterligare.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-05-03

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.