Hoppa till innehåll

TA | Fler unga söker akutvård

Allt fler unga söker akutvård runt om i landet. Färsk statistik visar att antalet besök ökat med över 70 procent på bara fyra år i Malmö. Åldersgruppen 20–29 år är nu den största patientgruppen.

Text & foto: Anki Wenster

Aktuella siffror, som Mattias Wieloch, medicinsk enhetschef på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus tagit fram, visar att akutmottagningen under 2012 hade cirka 83 000 besök varav 12 855 inom åldersgruppen 20–29 år. Av dessa blev cirka 12 procent inlagda.

Detta kan jämföras med 2008 när akutbesöken inom samma åldersgrupp var 7 414, vilket innebär en ökning på mer än 70 procent. Under 2012 var de tre vanligaste besöksorsakerna i den här gruppen buksmärta, smärta i extremitet och handskada.

Till akutmottagningen i Malmö finns ett team knutet med arbetsterapeut och sjukgymnast från Internmedicinska kliniken. I dagsläget kontaktas de av personal på akutmottagningen för funktionsbedömning av patienter, oftast med frågeställningen ”kan patienten åka hem”, (läs om rehabteamet på akutmottagningen i Malmö i TA 1, 2013). 

Just nu pågår diskussioner med ledningen för att teamet ska kopplas in tidigare, redan i triaget, som är det prioriteringssystem som används för att patienterna ska hamna på rätt vårdnivå. Genom detta hoppas man oftare och tidigare kunna fånga upp fler patienter för att gå vidare med funktionsbedömningar och rehabinsatser, samt ta nödvändiga kontakter med kommunen för att patienter snabbt ska kunna återvända hem. Det kan även innebära att ge råd och stöd till yngre patienter med lättare ortopediska skador, som exempelvis handskador.  

Boel Ilvemark är arbetsterapeut och rehabchef för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer på Internmedicinska kliniken. Hon ser rehabgruppens insatser på akutmottagningen ur flera perspektiv, som hon menar kan omfatta såväl äldre multisjuka som stöd till yngre patienter.

– När en person återkommer till akuten med exempelvis ospecifik buksmärta eller bröstsmärta, och medicinska orsaker uteslutits, borde man kanske fundera över om det är någon annan profession som kan göra en insats, säger hon och fortsätter:

– Där kan jag se att kuratorerna skulle kunna göra insatser för yngre som söker akutmottagningen och från kuratorernas sida finns stort intresse för den här frågan säger hon, och påpekar att det ytterst är en resursfråga. 

I Region Skåne kommer inom kort resultaten av en kartläggning som gjorts av alla akuta patientflöden inom primärvård och sjukhusvård, berättar Sven Oredsson, som är medicinsk rådgivare i Region Skåne.

– Jag vill dock påpeka att den bild vi ser varierar mellan olika sjukhus i regionen, det vill säga det är inte överallt som den yngre gruppen ökar mest.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-05-03

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.