Hoppa till innehåll

TA | FSA uppvaktar om fortbildning

Arbetsterapeuter anställda i kommuner ges små fortbildningsmöjligheter hos sina arbetsgivare visar en ny rapport från FSA.

Rapporten jämför förhållanden 2009 och 2011 och uppvisar dess värre generellt en negativ trend vad gäller tillgång och möjligheter till fortbildning. Antalet arbetsterapeuter inom kommunal verksamhet ökar, bland annat i samband med att ansvaret för hemsjukvården övergår från landstingen till kommunerna. Men i kommunen möts arbetsterapeuterna ofta av en kultur där fortbildningsinsatser inte är självklara.

Förbundsordförande Lena Haglund har tillsammans med FSAs lokala företrädare träffat politiker och högre tjänstemän, exempelvis socialchefer, i ett antal kommuner under de senaste månaderna.

– Vi har velat få i gång en dialog kring fortbildningsmöjligheterna för våra medlemmar. Min reflektion efter besöken är att samtalen i sig varit en väckarklocka för tjänstemän och politiker och att vi har vunnit mycket på att träffa dem. Vi har fått möjlighet att ge vår bild av våra medlemmars dagliga arbete, deras möjligheter och behov av att hålla sig ajour med kunskapsutvecklingen, men också visa att vi som förbund kan och vill bidra till hög kvalitet i arbetsterapeuternas insatser.

Ladda gärna ner rapporten i förlaget på FSAs webbplats, www.fsa.se/forlag.

Ulrika Larsson
Kanslichef, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-05-03

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.