Hoppa till innehåll

TA | Vårdanalys granskar vården

Vårdanalys är en myndighet som bildades i april 2011 med uppgift att stärka patientens och brukarens ställning. Myndigheten leds av en styrelse som tillsatts av regeringen. Trots att den funnits i snart två år det en ganska anonym myndighet, som många ännu inte känner till.

Deras uppgift är att granska och analysera vården och omsorgen med patientens och brukarens intresse för ögonen. Målet är att tillföra ett nytt perspektiv inom svensk hälso- och sjukvård och driva på utvecklingen mot en mer patient- och brukarfokuserad vård.

Myndigheten har ett särskilt Patientråd som har till uppgift att ringa in och lämna förslag på områden att granska och analysera. Detta har hittills resulterat i ett antal rapporter som finns att läsa och ladda ned på www.vardanalys.se.

Man har bland annat granskat effekten av valfrihet inom hälso- och sjukvården (2012) och vem vårdvalet gynnat (2013). När det gäller det senare har det gjorts en jämförande studie mellan tre landsting där man undersökt upplevd tillgänglighet och utvecklingen av antal vårdkontakter efter att vårdvalet infördes.

Resultatet visar på en ökning av antalet läkarbesök hos befolkningen i sin helhet och att personer med stora vårdbehov besöker primärvården i högre utsträckning än före vårdvalet.

Vårdanalys tar gärna emot tips från allmänheten på områden att granska. Det går att lämna förslag direkt på webben under fliken Lämna granskningstips. Vårdanalys väljer sedan ut områden utifrån ett antal kriterier som det går att läsa mer om under samma flik. För mer information, se www.vardanalys.se.

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

Ämnen:

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.