Hoppa till innehåll

TA | Våga ta plats!

Ledare av Lena Haglund, ordförande, FSA.

Sedan något år har vi använt parollen Våra medlemmar får vardagen att funka för att uppmärksamma hur arbetsterapeuter arbetar. Arbetsterapeuter kan genom att stödja personer med aktivitetsbegränsningar möjliggöra en vardag lik den alla andra har. Men för att lyckas med det måste personen kanske också våga prova ett nytt sätt att vara på, ett nytt sätt att göra saker och ting. Våga ändra sina vanor, rutiner och roller. Ibland är det även saker och ting i omgivningen som måste förändras eller anpassas, ett visst hjälpmedel kan lösa problemet. Den metod som arbetsterapeuter använder för att stödja förbättringar i vardagen är en process av kreativt lärande, där personen lär genom att göra saker och ting själv, genom att själv prova på.

Vardagens aktiviter innebär ett bekymmer för allt fler. En del har för mycket att göra. Man vet inte hur man ska hinna med allt i hemmet, på jobbet och inom familjen. Man kan inte sortera vad som är viktigast och för vem. Till sist är man inne i ett negativt ekorrhjul, känner stress och ohälsa.

För andra kan det handla om att man inte alls vet vad det är man ska göra. Man kanske aldrig haft möjlighet att lära sig vad som måste göras i ett hem för att det ska fungera. Det kan också handla om att man mist förmågan på grund av sjukdom eller skada.

Det finns många personer som mår dåligt för att de har för lite att göra. Det finns ingen som efterfrågar deras insatser. Inget arbete eller annan sysselsättning att gå till, inga vänner eller familj som ställer krav på kontakt och engagemang. I alla dessa lägen kan arbetsterapeuten vara en värdefull resurs.

Arbetsterapeutens kunskaper om konsekvenser av aktivitetsbegränsningar och hur de kan avhjälpas, kan och borde tas tillvara bättre inom hälso- och sjukvården, men även inom socialtjänstens ansvarsområde. Att aktivitetsbegränsningar ger ohälsa och hindrar delaktighet är välkänt och borde vara ett betydligt mer framträdande perspektiv i dagens hälsofrämjande arbete. Hur når vi som arbetsterapeuter fram med vår kunskap? Ta plats! Se till att vi finns med i olika grupper och möten på arbetsplatsen. Påverka debatten lokalt i samhället! Vi måste våga ta plats och visa på vår kunskap och vårt bidrag till en effektiv och värdefull vård och omsorg.

Men det finns ytterligare en spännande infallsvinkel i hur kompetens om människans motivation och vilja till förändring kan användas. Att stödja lärande och förändringar är en egenskap som det ofta talas om när det gäller ledaregenskaper. En stabil kunskapsbas, och god förståelse för motivationens betydelse för människans aktivitet, gör att arbetsterapeuter skulle kunna ha fler tjänster i ledande ställning, både inom offentlig och privat sektor.

Kunskaper om motivationens betydelse för människans aktivitet och delaktighet är efterfrågad. Det är viktigt att vi arbetsterapeuter ser vår egen förmåga. Vi kan också bli chefer, vi är oftast mycket lämpliga till det.

Ta plats! Våga nytt och annorlunda – det främjar inte minst vår löneutveckling!

Lena Haglund
Ordförande, FSA

Ansvarig för sida:

Catharina B Tunestad 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Chefsredaktör

E-post:
Uppdaterad: 2013-03-22

En film om arbetsterapi

Arbetsterapeuterna använder viss data (cookies) för att försäkra sig om att du får en bra användarupplevelse.